&Nu Status


Mail log för 2004

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44491045373399537-1.68417.00910.2089.80
obfuscate39600182437776-5.17520.2074.6195.39
obfuscate25796260623190-15.10716.50310.1089.90
obfuscate25445109624349-1.24316.3774.3195.69
obfuscate24614198522629-1.90916.4138.0691.94
obfuscate22840106921771-1.28316.1254.6895.32
obfuscate2237365021723-0.50016.1842.9197.09
obfuscate21088100720081-1.28516.0174.7895.22
obfuscate18237127716960-2.90116.2847.0093.00
obfuscate1811467717437-1.76516.0023.7496.26
obfuscate1783487716957-1.93316.1954.9295.08

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44491045373399537-1.68417.00910.2089.80
obfuscate25796260623190-15.10716.50310.1089.90
obfuscate2473247300.0000.000100.000.00
obfuscate24614198522629-1.90916.4138.0691.94
obfuscate39600182437776-5.17520.2074.6195.39
obfuscate402716882339-3.10914.58941.9258.08
obfuscate287213421530-3.87917.27046.7353.27
obfuscate18237127716960-2.90116.2847.0093.00
obfuscate944811088340-2.99015.93411.7388.27
obfuscate25445109624349-1.24316.3774.3195.69
obfuscate22840106921771-1.28316.1254.6895.32

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44491045373399537-1.68417.00910.2089.80
obfuscate39600182437776-5.17520.2074.6195.39
obfuscate25445109624349-1.24316.3774.3195.69
obfuscate25796260623190-15.10716.50310.1089.90
obfuscate24614198522629-1.90916.4138.0691.94
obfuscate22840106921771-1.28316.1254.6895.32
obfuscate2237365021723-0.50016.1842.9197.09
obfuscate21088100720081-1.28516.0174.7895.22
obfuscate1811467717437-1.76516.0023.7496.26
obfuscate18237127716960-2.90116.2847.0093.00
obfuscate1783487716957-1.93316.1954.9295.08

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25796260623190-15.10716.50310.1089.90
obfuscate1649296015532-12.22716.1905.8294.18
obfuscate54486-9.6672.33388.8911.11
obfuscate25778179-6.26913.74930.3569.65
obfuscate43403-5.3254.66793.026.98
obfuscate39600182437776-5.17520.2074.6195.39
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate31229-4.5009.4146.4593.55
obfuscate44440-4.2730.000100.000.00
obfuscate770-4.1430.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate1010.00022.0000.00100.00
obfuscate100397-1.66720.9073.0097.00
obfuscate39600182437776-5.17520.2074.6195.39
obfuscate2020.00019.5000.00100.00
obfuscate21615-3.16719.20028.5771.43
obfuscate2020.00019.0000.00100.00
obfuscate855591264-1.68418.91369.1230.88
obfuscate100919990-0.63218.3461.8898.12

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate61610-1.8030.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate44440-4.2730.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.6670.000100.000.00
obfuscate440-3.2500.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate43430-3.0700.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate770-4.1430.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate2020.0005.5000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.00023.0000.00100.00
obfuscate1010.00022.0000.00100.00
obfuscate7070.00015.5710.00100.00
obfuscate2020.00012.5000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate2020.0005.5000.00100.00
obfuscate2020.00019.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 135.9 var:
Wed Sep 1 22:14:32 2004; Spam; 135.9; obfuscate; B_I_N_G_O ; Get 100 FREE Today ;
Mest Ham med ratio -106.1 var:
Mon Jan 5 09:27:14 2004; Mail; -106.1; obfuscate; Katarina Williamsson ; Re Sjukling;

750834 st Spam och 76639 st Ham ger totalt 827473 st Mail (90% spam) till 153 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.7687


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 2 11:42:01 EST 2005