Namn på några judotekniker
Min judo och jujutsu historia

janet@och.nu

Janet Hultman, Sweden