Flugor för Kiruna

Fyll upp din flugask med flugor á la Hagman

TORRFLUGOR

EUROPA 12 Klassiskt nattsländemönster
Krok:
Öring, lätt 12-16  Tråd: Gul  Kropp: Haröra eller liknande ljus dubbing  Ribb: Gul bindtråd   Vinge: 2 fjädrar av Gräsandshonas bröstfjädrar Hackel: Brunt eller Grizzly eller varför inte en av varje. Flugan flyter bättre om man använder fler hackel.
Börja med att göra en bindtrådsbädd och gör sedan en bindtrådsögla på cirka 20 cm i ändan på krokstammen. Dubba 2/3 av kroken så att den blir lite tjockare i rumpan och smalnar fram mot krokögat. Den främre 1/3 av krokstammen skall du lämna fri. Tvinna nu bindtrådsöglan lite grann och linda den som ribb i motsatt riktning genom kroppen. Fäst och klipp av. Vänta sedan med tråden där dubbingen slutar och gör i ordning gräsandsfjädrarna. De skall ligga tätt mot kroppen och gärna gå ner på sidorna. Välj därför ett korta och breda fjädrar. Vingen skall också sträcka sig en liten bit utanför kroken ( ca 5 mm).  Mät och riv bort överflödigt material. Men klipp inte av stammarna. Lägg vingarna på kroken med ”färgade” sidan upp och fäst med några varv
Tryck ner vingarna mot sidorna på kroppen och börja samtidigt dra stammarna framåt och lite snett uppåt några millimeter. När fjädrarna kryper under tråden kommer de att ligga tätare mot kroppen och ”släpa” mer i vattnet. Nu kan du fästa och  klippa av stammarna.
Fäst in hacklet vid vingen och gå fram till krokögat med tråden. Följ efter med hackel.  Om du använder flera så linda dem var för sig. Avsluta och lacka.
Det här mönstret kan givetvis varieras och bindas i flera olika färger. Grön kropp är till exempel väldigt bra. Mörka dubbingar och ribb i kombination med mörkare fjädrar av till exempel ripa ger helt nytt spännande mönster.

FALLSKÄRMSHACKLAD DAGSLÄNDEIMITATION
Krok:
12 - 16  Tråd: Kroppsfärgad  Stjärt: Hackelfibrer  Kropp: Flyrite, Hareline, Antrondubbing mm i matchande färger. T.ex. olivgrön,grå  Ribb: Bindtrådsögla.Det ger en fin segmentering men kanske inte helt nödvändigt  Vinge: Polygarn  Hackel: Se tråd

Gör en bindtrådsbädd och bind in polygarnet ¼ kroklängd från krokögat. Linda framför garnet och sedan ett tiotal varv runt stammen på ”vingen” så att den står rakt upp. Fäst nu hacklet runt stammen så att det pekar upp på samma sätt som vingen. Vinkla hackelstammen längst med bakroppen och fäst den med en 4-5 varv. Klipp av resten och linda sedan bak till ändan på bindtrådsbädden. Gör en liten kula med tråden och fäst sedan in en liten bunt med hackelfibrer på den sida av kulan som är mot krokögat. Dra åt tråden och fibrerna kommer att dela sig mot kulan. En väl fördelad stjärt hjälper till med att landa och stabilisera sländan på vattnet. Hur lång skall den vara undrar du förstås? En kroklängd är ganska lagom. Vill du ha en delad stjärt så gör det lätt för dig och klipp av mittenfibrerna. Håll tungan rätt i munnen bara. När stjärten är klar kan du göra en bindtrådsögla om du vill. Dubba sedan en jämn och fin kropp fram till vingen. Linda sedan efter med ribben åt motsatt håll. Fäst och klipp av ribben. Dubba sedan tråden lite lätt och vira fram till krokögat. Linda nu hacklet runt vingen med varje varv under det förgående. 2-3 varv räcker gott. Fäst hacklet vid krokögat. Om du tycker att det är svårt att komma åt och avsluta flugan så rekommenderar jag att du använder ett halvslagsverktyg. Det brukar finnas i ändan på vissa dubbingnålar eller så tar du ur patronen ur en bläckpenna och använder den istället. Nu är det dags att klippa av vingen. Den får inte bli för hög. Då kan flugan välta eller bli en jä….. på att tvinna tafsen. En kroklängd är lagom.!

SUPERPUPPA
Krok: 10 - 16 Tråd: Anpassa efter kroppsfärgen Kropp: dubba i två färger. 2/3 ljus bakkropp och 1/3 mörk framkropp. t.ex. gul och svart Hackel: Tupphackel i mörka varianter. Svart, brunt, mörk dun mm

Bind in ett hackel i krokändan och dubba sedan kroppen enligt beskrivning. Följ sedan efter med hacklet Desto tätare, desto bättre flytförmåga. Bind fast och lacka. Sedan är det bara att klippa flugans hackel på ovan och undersidan. Enkelt och genialiskt. Men nu en variant! Efter att du har bundit in hacklet så binder man fast en smal strimma av foam. Gör sedan som vanligt med dubbandet och hacklandet. Men innan du avslutar så vik över foam:en som en ryggsköld på flugan. Fäst och klipp.
En superpuppa med flytväst har sett världen. Bra när du inte vill fetta in flugan eller använder flugkast som startar från vattnet. Så kallade underhand och rollkast.

STREAKING CADDIS  En "stor" nattsländeimitation
Krok:
Långskaftad 8 eller liknande mindre storlekar  Tråd: Monocord b eller liknande starka bindtrådar.
Kropp: Flyrite eller liknande dubbing i bruna eller gröna nyanser  Vinge och framkropp: Hjorthår eller liknande

Hjorthår är ett tufft material och kräver stark tråd. Lägg på tråden så att den främre 1/3 av kroken är ren. Dubba sedan den bakre 2/3 av kroken och försök även att gå ner lite i krokböjen. Kan du göra en kroppsform som är tjock i ändan och avsmalnande mot krokögat så är det perfekt. Ta sedan en rejäl bunt med hår och mät den mot kroken. Hårspetsarna bör sticka ut en halv kroklängd bakom flugan. När du är klar så håller du håren i "nypan" ovanför dubbingen. Lägg några lösa varv framför fingrarna och dra sedan åt. Fördela håret ut på sidorna och känn att det snurrar med runt men släpp inte taget om bunten. Sedan går du igenom bunten med 3-4 bindtrådsvarv fortfarande utan att släppa taget om bunten. Släpp bunten försiktigt och vik undan håret. Gör ett huvud och avsluta. Nu skall "busken" förvandlas till en imitation av en stor nattsländas framkropp. Ta en rak sax och klipp bakifrån. Börja först med att klippa igenom vingen och avsluta vid krokögat. Upprepa sedan proceduren på sidorna och avsluta sedan med att klippa av håren på undersidan. Sedan är det bara att finjustera med saxen och en stor nattslända har sett ljuset. Streaking Caddis är ett typexempel på en populär flugbindningsteknik som kan varieras i färg och olika hårmaterial. Pröva gärna att göra den i mindre storlekar. Gärna en nattvariant är med svart hår och silverkropp. Kroppen kan också givetvis förses med olika färger. Längst bak kan du göra en liten grön kula för att imitera äggläggande sländor. Harrfiskare brukar ha en röd garnstump i ändan m.m. Ja listan kan bli lång men jag tror att min slutar här.

SÖRENS KLÄCKARE  Enkel och lättfiskad
Krok:
10 - 16 ( pröva gärna mindre ) Tråd: Mörk Kropp: påfågelherl Stjärt: Några strån med vitt polygarn eller liknande. Kanske några hackelstrån. (Valfritt) Vinge: Foam Hackel: Grizzly. Gärna ett Hönshackel eller mjukare tupp

Börja med att binda in en foambit som är 4-5 mm tjock och 2-3 cm lång på samma ställe som vingen på den fallskärmshacklade torrflugan. Fäst den ordentligt, linda tråd framför så att den står upp och vira sedan en 8-10 varv runt stammen. Fäst in hacklet på samma vis som ”dagisen” och gå sedan bak och fäst in stjärtspröten. Det här är ett valfritt moment och det säger jag därför att jag inte märkt så stor skillnad. Bind sedan in påfågelherlen. En stor krok som 10 kan kräva 3 herl medan en 16 kan klara sig med
1 herl.  Påfågelns vackra herl är fantastiska på att locka fisk men väldigt ömtåliga. Vill du få en snygg tapering som ökar mot krokögat så måste man binda in dina herl med spetsarna först. Vad kan man då göra för att få en lite starkare kropp? Jo ett sätt är att göra en bindtrådsögla och gå fram som en osynlig ribb. Ett annat sätt är att du tar med dig herl:ena tillsammans med bindtråden fram till krokögat. Låter det svårt? Lugn det är enklare än vad du tror. Du virar herlen runt tråden så att de bildar en sorts ”påfågelchenille”. Sedan lindar du bara fram chenillen som vanligt. Det här var några sätt att förstärka flugan om du vill. Men visst är det bra om den håller för några firrar?
När herlen väl är framme vid krokögat fäster man och klipper av. Sedan räcker det med att vira hacklet ett par varv runt foam:en. Inte mer tänker du? Nej så är det! Den här flugan skall flyta på foam:en och hacklet skall bara se ut som insektens ben. När hacklet är färdigt så fäster du och klipper foam:en så att cirka 5 mm sticker upp. Men det kan vara bra att du gradvis testar i vatten och se hur mycket som behövs. En del krokar är lite tyngre och flytförmågan i foam varierar.
Nu till några varianter. Ett är att istället för stjärtspröt använda en attraktor istället. En fluoröd tag av polygarn eller lite grönt polygarn virat några varv runt ändan på flugan kan vara värt att testa.

KLINKHAMER  En välkänd och bra kläckare
Krok:
10 - 16  (Räkkrok) Tråd: Brun  Ribb: Alternativt! I så fall bindtrådsögla eller tinsel.
Kropp:
Brun dubbing eller varför inte Fasanfibrer. Andra färger går också givetvis bra
Thorax:
Påfågelherl Vinge: Polygarn Hackel: Brunt eller Grizzly

Enligt originalet skall flugan bindas på en böjd krok, en så kallad  räkkrok. Men om man inte har det så får en vanlig krok duga. Den går oftast att böja så att räkformen kommer fram. Nåväl vad man än har så är bindtekniken densamma. Börja med att binda in vingen och hacklet som man gör vid fallskärmshackling. Lämna gott om plats till krokögat. Gå sedan ner med tråden en bra bit på krokböjen och börja dubba eller fäst och vira fasan upp mot vingen. Dubbingen bör vara jämn och tunn. Med andra ord slank. Avsluta kroppen någon millimeter bakom vingen Följ efter med ribben och fäst den på samma ställe. Fäst nu in några påfågelherl istället. Vira sedan herlen bakom och framför vingen så att en liten "bulle" skapas. Det bildar det så kallade thoraxpartiet. Avsluta sedan vid krokögat
Vira hacklet en 5-6 gånger runt vingen och fäst  Så där! Där har du en slank och smäcker kläckare.

GRIFFITH´s GNAT  En liten goding!
Krok:
14-16 (gärna mindre) Tråd: Brun Kropp: Påfågelherl Hackel: Grizzly

Börja med att gå bak med tråden och fäst hacklet. Sedan fäster du in ett par herl. Gå fram med tråden och följ sedan efter med herlen. Någon förstärksningsteknik Är inte nödvändig här eftersom  hacklet fungerar som ribb. Fäst och klipp av herlen. Sen är det hacklets tur att viras med jämna varv åt motsatta hållet. En 5-6 stycken är ganska lagom. Fäst och avsluta flugan. Enkelt va? Nåja det finns en sak som är viktigt på så här små flugor och det är att hacklet inte blir för långt. Mät gärna innan du börjar med en hackelmätare eller böj den runt den nakna kroken. Vad den skall föreställa för något? Det är svårt att säga men jag tycker att den går väldigt bra när mindre insekter är i farten. T.ex. Forsknott eller små nattsländor. Om du klipper hacklet på ovan och undersidan så får du en påfågelsuperpuppa.

NYMFER

Nu är det dax att gå under ytan med våra flugor och det kräver att flugan förtyngs eller att du använder sjunkande tafsar. T.ex. flätade, tvinnade m.m. Ibland kan det krävas båda delarna för att lyckas komma ner. Nåväl jag anger förtyngning i mönstret så är valet ditt. Och för miljöns skull hoppas jag att du väljer koppartråd

GULDRIBBAT HARÖRA  En klassiker bland nymfer. Mycket allround
Krok: 12-16 Tråd: Brun eller Gul. Det beror på hur ljus fluga man vill ha. Förtyngning: Bly eller koppar Ribb: Ovalt guldtinsel. Kropp: Harmask eller hardubbing.

När du har gjort en bindtrådsbädd så är det dax för förtyngningen på flugan. Vira bly eller koppartråd på flugans främre del. Men se till att lämna plats vid krokögat. Efter det går du fram och tillbaka över förtyngningen med tråden så att den sitter fast ordentligt. Gå sedan bak och fäst in guldribben. En bit på 8-10 cm är lätt att hålla i. När den är fäst så går du tillbaka till infästningspunkten och förbereder din dubbing. Om du har mask ( Vad skrev jag nu?) Skämt åsido! Då får du en möjlighet att mixa harens ansiktsfärger och skapa din egen dubbing. Plus det att du får med dom långa håren som gör flugan "lurvigare". De går också fint att använda dem som stjärtspröt.
När du dubbar så försök att göra det på ett luftigt sätt. Vira fram till krokögat och fäst sedan. Sedan är det ribbens tur att följa efter i jämna fina varv. Fäst och avsluta med ett litet nätt huvud. Om du har en liten borste. T.ex. för ögonbrynen ( Säg inte till mamma att jag skrev det ! ) eller en nedklippt tandborste så kan du rufsa upp nymfen så att den ser mer levande ut.
Några alternativ är att använda koppartråden istället för guldtinsel. Stjärtspröt har jag nämnt. Dubba  extra och borsta ordentligt får den att mer likna en nattsländepuppa. Gör du den på en streamerkrok liknar den en husmask.  Följande passar nog inte riktigt här men varför inte?. En oförtyngd och borstad fluga som behandlas med flytmedel är en utmärkt torrfluga!

HARÖRE NYMFEN MED GULDHUVUD

Bind flugan på samma sätt som ovan men trä på ett guldhuvud innan. Det kan vara svårt att få på kulan på alla krokar. Men har den en rund böj och du nyper in hullingen lite så brukar det gå bra. Att avsluta flugan bakom ett guldhuvud tycker en del är lite svårt. Framför allt om man är van vid Whip Finisher. Men med lite träning klarar du det säkert. Resultatet är en förtyngning som gör flugan framtung och får den att jigga. Guldhuvudet skapar också extra lockblänk. Ett annat plus är också att man slipper använda bly  Den här typen av förtyngning  blir bara mer och mer populär i dagens flugfiske

HARÖRE FLYMF  Enkel imitation av insekter som rör sig under ytan. Fiskar ofta bra under varma sommardagar. Namnet kommer från den populära amerikanska mixen mellan fly och nymph. Och med en lätt översättning av flugfiskaren och konstnären Gunnar Johnson så blev det en Flymf.
Krok:
10-16 Tråd: Brun Ribb: Ovalt guldtinsel Stjärt: Rapphönefibrer Kropp: Haröra Hackel: Rapphöna

Det hela är ganska enkelt. Gör en oförtyngd nymf med stjärtspröt och hackel från rapphöna.
Flymfen kan se ut som en kläckande, äggläggande eller rent av drunknad slända.
En variant är att sätta på ett litet guldhuvud innan och göra hacklet bakom. Då går den lite djupare men har ändå flymfen:s förföriska utseende.
Flugan kan givetvis göras i många olika kroppsfärger och det behöver inte vara naturmaterial heller.
Det viktiga är ett mjukt hackel av skogsfåglar eller höna och en slank kropp.

PÅFÅGELNYMFEN   En enkel men mycket effektiv nymf
Krok:
10 - 16 ( små streamerkrokar kan också vara bra ) Tråd: Mörk, svart eller brun Förtyngning:  Bly eller koppartråd Ribb: Koppartråd. Ett alternativ. Kropp: Påfågelherl

Börja med att förtynga flugan på samma sätt som harörat. Gå sedan tillbaka och fäst in herlen. En mindre krok klarar sig oftast med ett herl. Du kan nu binda in koppartråd som ribb om du vill. Om inte så är det lämpligast att påfågelherlen säkras som jag tidigare har beskrivit. Nåväl! Oavsett vad du gör så gå fram med påfågeln och följ efter med ribb åt motsatt håll. Avsluta och där har du den! Enkelt och bra.
Varianter kan givetvis göras. En som jag gillar är att förtynga en mindre streamerkrok ordentligt och sedan fiska den som en husmask på drift.

FASANSTJÄRTSNYMFEN  Frank Sawyer:s berömda nymf som banade väg för modernt nymffiske och fortfarande är en lika bra imitation av små dagsländenymfer. Brukar gillas av hungriga harrar
Krok:
12 och neråt Tråd: Koppartråd och brun bintråd Ribb: Koppartråd Förtyngning: Koppartråd Kropp,thorax och vingsäck: Fasanstjärtsherl alternativt påfågel som thorax.

Ända sedan Frank Sawyer band sitt välkända mönster med endast koppartråden som bindtråd har flera varianter följt efter. Den här tekniken kommer från den amerikanska flugbindaren Skip Morris.
Börja med linda på koppartråd på samma sätt som bindtråd. Men börja på krokstammens bakre halva och när du lindat längst bak så klipper du INTE av den korta kopparändan.
Ta sedan 6-8 långa fasanherl och fäst in dem så att spetsarna pekar bakåt som en stjärt. En kroklängd räcker gott. Ett varv koppartråd räcker oftast att fästa med men känns det inte bra så ta ett varv till. Vik sedan fasanen bakåt och gå fram till mitten av kroken med tråden. Följ efter med fasanherlena i jämna  varv och gör en fin bakkropp. Fäst sedan fasanen med koppartråden och klipp av. Tag nu den korta kopparändan och ribba bakkroppen. Fäst sedan den korta kopparändan med den längre och klipp av. Fäst in en ny bit med 10-12 fasanherl framför bakkroppen på krokens ovansida med spetsarna pekandes bakåt. Det skall bli nymfens vingsäck. Gör sedan en kula av koppartråd där nymfens thoraxparti skall vara. Linda gärna några varv med tråd så att de pressar  fasanfibrerna lätt bakåt.
När du är nöjd med kulans storlek så kan fästa koppartråden med bindtråden och klippa av. Placera bindtråden längst bak på thoraxkulan och fäst in 6-8 fasanherl. Linda herlen runt bindtråden och vira sedan framåt runt kulan. Vira loss herlena från tråden och fäst dem och klipp av. Vik över ryggskölden och fäst den och klipp av. Gör ett huvud och avsluta flugan.
Nu några varianter. Gör thoraxpartiet med påfågelherl istället. En annan är att binda in fasanherlena till vingsäcken så att spetsarna kan användas som ben. Det gör du genom att mäta fasanherlena till vingsäcken så att det är en kroklängd. Och när du sedan vikt över vingsäcken och fäst den så klipper du INTE av. Utan nu delar du på bunten med herl viker 5-6 stycken bakåt längst med ena sidan på thoraxpartiet. Bind ner dem några varv tråd och gör sedan samma sak med de andra herlena.
Gör sedan ett huvud och avsluta flugan. Nu har du en fasanstjärtsnymf med ben som ser ut som små vingar. Kombinera gärna benvarianten med ett thoraxparti av påfågel. Fördelen med ben är att den ”flyger” upp mot ytan när man drar den mot strömmen. Men en benlös sjunker snabbare! Som du kanske märkte i beskrivningen så är man inte beroende av bindtråd utan det går till och med att vara helt utan. Du får ett litet kopparhuvud istället. På vissa nymfer utesluter jag även materialet runt thorax och har bara vingsäcken kvar. Lite extra kopparblänk kan faktiskt ibland vara riktigt bra.
Sist men inte minst måste jag erkänna att en krok med "bara" virad koppartråden i formen av en fasanstjärtsnymf  fiskar faktiskt riktigt bra. Om du lägger på en liten droppe snabblim  innan du lindar på tråden så sitter den bättre fast. Det här är faktiskt ett mönster som kommer från samma plats som fasanstjärtsnymfen och heter  BARE HOOK NYMPH ( Koppar nymfen)

NATTSLÄNDEPUPPA  En viktig nymf
Krok: 10-16 Tråd: Mörk. Svart eller Brun Förtyngning: Bly eller koppar Ribb: Bindtråden Kropp: Bakkropp och framkropp i samma differenser som superpuppan Vingsäck: Mörk Raffia ( syntetiskt gräs ) Antenner och ben: Rapphönefibrer

Nattsländan är lite matigare än dagsländan. Därför kan du dubba den lite tjockare. Börja med att förtynga på ett lite annorlunda sätt än vad vi tidigare gjort. Placera förtyngningen på den bakre delen av kroken istället. Då blir det lättare att få den tjockare i ändan och den kommer att gå mer hängande i vattnet. Men lås fast förtyngningen med tråden som vanligt. Gå sedan ner med tråden en bit i krokböjen. Det gör inget om du till och med börjar mitt i. Men glöm inte att göra en bindtrådsögla.  Dubba sedan de bakre 2/3 av kroken på samma päronliknande sätt som vi gjort förut. Ribba där efter bakkroppen så att den får en snygg segmentering.  Nu kommer den del av flugan där du kan välja att bygga på med effekter. Man kan t.ex. klippa raffia i små centimeterlånga bitar som sedan binds in på varje sida av bakkroppen. De ser ut som puppans vinganlag. Nästa valmöjlighet är att vira ett rapphönehackel några varv runt kroppen för att skapa en illusion av ben. Innan man dubbar framkroppen bör dra ut hacklet på sidorna på flugan så att dom ser ut som vingar. Då kommer nymfen att gå rätt när man drar upp den mot ytan. När man sedan har dubbat framkroppen kommer de att bli fixerade. Innan man avslutar flugan kan man fästa in ett par långa fibrer som antenner vid huvudet. Det går som sagt var att variera sig en del och valet är ditt.

FRILEVANDE NATTSLÄNDELARV
Krok:
10 – 16 Räkkrok  Tråd: Gul  Förtyngning: Bly eller koppar Kropp:Fluogrön dubbing (chautrese) Gälar: Ljusolivt strutsherl.

Börja med bindtrådsbädd och förtyng sedan kroken ordentligt. Fäst sedan in ett strutsherl längst bak och förbered dubbing. Dubba hela kroppen jämt och fint men försök få dubbingen att smalna av i bägge kroppsändarna. Följ sedan efter med strutsherlet fram till krokögat som om det varit en ribb. Fäst in vid krokögat och avsluta med ett gult huvud. Om du vill så kan du klippa herlet på flugans ovan och undersida. Det är också effektfullt att färga den de första millimetrarna av dubbingens ovansida bakom krokögat med en mörkbrun eller svart spritpenna.

NÅGRA ÖVRIGA FÖRSLAG PÅ MÖNSTER FÖR DEN SOM ÄR BINDSUGEN

Red Tag och Coachman  är klassiska torrflugor för harrfisket.  Elk hair caddie är en bra amerikansk nattsländeimitation. Goddard:s sedge är en osänkbar och oslagbar nattsländeimitation för det sena fisket. Rackelhanen och hans svärfar är också exempel på flugor med bra flyt och fiskeförmåga. Myror och skalbaggar finns i flera mönster av dubbing, naturhår och foam. De är väl värda att pröva.
Små svarta imitationer av fjädermygg är bra att testa. Till exempel TKK
Våtflugor är inte fel. Deep Purple, Bradshaws Fancy, March Brown serien. Butcher serien och Black Zulu för att nämna några. 
Streamers
och Gäddflugor är bra att ha med sig. Det finns ofta stor abborre och gädda i områdena. Gäddan kräver stor krok och ståltafs. Tjock lina rekommenderas av en del men det blir mer tur än skicklighet om det fungerar. Gäddan har ett fantastiskt klipp i käften
Öring och stor Harr säger heller inte nej till en förförisk streamer.
Mickey Finn, Black Devil, Thunder creek serien, Medicine fly, Matukas
i vita och svarta varianter är några förslag. Pröva gärna och bind några med mjuk vinge av räv eller marabou för fiske i lugnare vatten.
Mjuka luringar som Wolly Bugger, Sara och Maraboustreamer är bra flugor för stor fisk
Vill du testa andra nymfer är mindre Montanor bra. Husmaskar finns i flera varianter.
En Påfågelnymf med vita stjärtspröt och vingsäck från ankans vingpennor är inte så dum.
Får den ett litet svart hönshackel som ben är förvandlingen fullständig.

Jag vill passa på att tacka Lennart Bergqvist flugfiske för sponsringen av  flugbindningsmaterial till lägret!!!