Kajakresa i stråken

Inkluderande 2 övernattningar (i 20 mans militärtält), grillparty ;) och charader