&Nu Status


Mail log för 15 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7147113-4.6658.20099.580.42
obfuscate51510-2.5980.000100.000.00
obfuscate414101.3150.000100.000.00
obfuscate34340-1.5150.000100.000.00
obfuscate262600.7960.000100.000.00
obfuscate25250-2.9400.000100.000.00
obfuscate24240-11.8500.000100.000.00
obfuscate232301.2740.000100.000.00
obfuscate211921.4536.90090.489.52
obfuscate20200-8.2700.000100.000.00
obfuscate191904.0000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7147113-4.6658.20099.580.42
obfuscate51510-2.5980.000100.000.00
obfuscate414101.3150.000100.000.00
obfuscate34340-1.5150.000100.000.00
obfuscate262600.7960.000100.000.00
obfuscate25250-2.9400.000100.000.00
obfuscate24240-11.8500.000100.000.00
obfuscate232301.2740.000100.000.00
obfuscate20200-8.2700.000100.000.00
obfuscate211921.4536.90090.489.52
obfuscate191904.0000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7147113-4.6658.20099.580.42
obfuscate211921.4536.90090.489.52
obfuscate3215.2508.00066.6733.33
obfuscate161512.1676.40093.756.25
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate414101.3150.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate15150-5.5470.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate17170-4.5590.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.4000.000100.000.00
obfuscate440-77.6250.000100.000.00
obfuscate24240-11.8500.000100.000.00
obfuscate20200-8.2700.000100.000.00
obfuscate12120-7.0330.000100.000.00
obfuscate15150-5.5470.000100.000.00
obfuscate7147113-4.6658.20099.580.42
obfuscate17170-4.5590.000100.000.00
obfuscate25250-2.9400.000100.000.00
obfuscate51510-2.5980.000100.000.00
obfuscate34340-1.5150.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7147113-4.6658.20099.580.42
obfuscate3215.2508.00066.6733.33
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate211921.4536.90090.489.52
obfuscate161512.1676.40093.756.25
obfuscate414101.3150.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate15150-5.5470.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate17170-4.5590.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate414101.3150.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate15150-5.5470.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate17170-4.5590.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate4400.7750.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate25250-2.9400.000100.000.00
obfuscate24240-11.8500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate3215.2508.00066.6733.33
obfuscate211921.4536.90090.489.52
obfuscate161512.1676.40093.756.25
obfuscate7147113-4.6658.20099.580.42
obfuscate414101.3150.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate15150-5.5470.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate17170-4.5590.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.6 var:
Tue May 15 21:45:41 2018; Spam; 9.6; obfuscate; UTF-8BQW5zw7ZrIG9tIGzDpW4gcMOlIHVwcCB0aWxsIDUwLjAwMCBrciBpZGFnIQ ; JUNK UTF-8BTMOlbm...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue May 15 00:39:54 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

8 st Spam och 1204 st Ham ger totalt 1212 st Mail (00% spam) till 56 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed May 16 11:37:00 EDT 2018