&Nu Status


Mail log för 14 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6636585-4.3667.62099.250.75
obfuscate41410-3.5590.000100.000.00
obfuscate383800.8840.000100.000.00
obfuscate31301-2.7236.20096.773.23
obfuscate292721.2566.20093.106.90
obfuscate29290-13.4240.000100.000.00
obfuscate232300.8830.000100.000.00
obfuscate222201.5090.000100.000.00
obfuscate202004.0000.000100.000.00
obfuscate20200-3.3100.000100.000.00
obfuscate191900.9740.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6636585-4.3667.62099.250.75
obfuscate41410-3.5590.000100.000.00
obfuscate383800.8840.000100.000.00
obfuscate31301-2.7236.20096.773.23
obfuscate29290-13.4240.000100.000.00
obfuscate292721.2566.20093.106.90
obfuscate232300.8830.000100.000.00
obfuscate222201.5090.000100.000.00
obfuscate202004.0000.000100.000.00
obfuscate20200-3.3100.000100.000.00
obfuscate191900.9740.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6636585-4.3667.62099.250.75
obfuscate292721.2566.20093.106.90
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate16151-6.0476.20093.756.25
obfuscate3211.9506.70066.6733.33
obfuscate31301-2.7236.20096.773.23
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate6602.9000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate5501.6400.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-103.5000.000100.000.00
obfuscate220-101.5500.000100.000.00
obfuscate29290-13.4240.000100.000.00
obfuscate10100-9.3300.000100.000.00
obfuscate16151-6.0476.20093.756.25
obfuscate14140-5.9290.000100.000.00
obfuscate6636585-4.3667.62099.250.75
obfuscate18180-3.9060.000100.000.00
obfuscate41410-3.5590.000100.000.00
obfuscate20200-3.3100.000100.000.00
obfuscate31301-2.7236.20096.773.23

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate6636585-4.3667.62099.250.75
obfuscate3211.9506.70066.6733.33
obfuscate16151-6.0476.20093.756.25
obfuscate292721.2566.20093.106.90
obfuscate31301-2.7236.20096.773.23
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate6602.9000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate5501.6400.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate6602.9000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate5501.6400.000100.000.00
obfuscate2202.3500.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate220-101.5500.000100.000.00
obfuscate7701.1570.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate3211.9506.70066.6733.33
obfuscate292721.2566.20093.106.90
obfuscate16151-6.0476.20093.756.25
obfuscate31301-2.7236.20096.773.23
obfuscate6636585-4.3667.62099.250.75
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate6602.9000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate5501.6400.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.6 var:
Mon May 14 20:53:57 2018; Spam; 9.6; obfuscate; UTF-8BQW5zw7ZrIG9tIGzDpW4gcMOlIHVwcCB0aWxsIDUwLjAwMCBrciBpZGFnIQ ; JUNK UTF-8BTMOlbm...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon May 14 02:19:54 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

11 st Spam och 1140 st Ham ger totalt 1151 st Mail (00% spam) till 58 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.0545


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue May 15 11:37:00 EDT 2018