&Nu Status


Mail log för 13 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7297281-4.3446.00099.860.14
obfuscate34331-1.2796.50097.062.94
obfuscate282800.9290.000100.000.00
obfuscate26260-2.7850.000100.000.00
obfuscate25250-2.2040.000100.000.00
obfuscate25241-7.7336.20096.004.00
obfuscate222111.7486.20095.454.55
obfuscate202001.1500.000100.000.00
obfuscate191901.0840.000100.000.00
obfuscate18162-4.8006.20088.8911.11
obfuscate171701.6470.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7297281-4.3446.00099.860.14
obfuscate34331-1.2796.50097.062.94
obfuscate282800.9290.000100.000.00
obfuscate26260-2.7850.000100.000.00
obfuscate25250-2.2040.000100.000.00
obfuscate25241-7.7336.20096.004.00
obfuscate222111.7486.20095.454.55
obfuscate202001.1500.000100.000.00
obfuscate191901.0840.000100.000.00
obfuscate171701.6470.000100.000.00
obfuscate17170-4.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18162-4.8006.20088.8911.11
obfuscate7297281-4.3446.00099.860.14
obfuscate34331-1.2796.50097.062.94
obfuscate222111.7486.20095.454.55
obfuscate25241-7.7336.20096.004.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate171701.6470.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate25250-2.2040.000100.000.00
obfuscate282800.9290.000100.000.00
obfuscate7701.6860.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-57.4570.000100.000.00
obfuscate550-17.6200.000100.000.00
obfuscate660-16.4000.000100.000.00
obfuscate990-10.3110.000100.000.00
obfuscate25241-7.7336.20096.004.00
obfuscate17170-4.9000.000100.000.00
obfuscate18162-4.8006.20088.8911.11
obfuscate7297281-4.3446.00099.860.14
obfuscate26260-2.7850.000100.000.00
obfuscate25250-2.2040.000100.000.00
obfuscate34331-1.2796.50097.062.94

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34331-1.2796.50097.062.94
obfuscate222111.7486.20095.454.55
obfuscate25241-7.7336.20096.004.00
obfuscate18162-4.8006.20088.8911.11
obfuscate7297281-4.3446.00099.860.14
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate171701.6470.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate25250-2.2040.000100.000.00
obfuscate282800.9290.000100.000.00
obfuscate7701.6860.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate171701.6470.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate25250-2.2040.000100.000.00
obfuscate282800.9290.000100.000.00
obfuscate7701.6860.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00
obfuscate3303.0330.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18162-4.8006.20088.8911.11
obfuscate222111.7486.20095.454.55
obfuscate25241-7.7336.20096.004.00
obfuscate34331-1.2796.50097.062.94
obfuscate7297281-4.3446.00099.860.14
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate171701.6470.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate25250-2.2040.000100.000.00
obfuscate282800.9290.000100.000.00
obfuscate7701.6860.000100.000.00

Mest Spam med ratio 6.5 var:
Sun May 13 11:24:57 2018; Spam; 6.5; obfuscate; evin acacia ; JUNK V@GRACIAALISLVEITRA; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun May 13 02:48:14 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

6 st Spam och 1090 st Ham ger totalt 1096 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.2167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon May 14 11:37:00 EDT 2018