&Nu Status


Mail log för 12 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7437403-4.7886.86799.600.40
obfuscate33330-4.6210.000100.000.00
obfuscate232301.6350.000100.000.00
obfuscate22211-3.0336.30095.454.55
obfuscate17161-4.9507.50094.125.88
obfuscate161600.6060.000100.000.00
obfuscate131300.7920.000100.000.00
obfuscate12120-5.9670.000100.000.00
obfuscate121200.8330.000100.000.00
obfuscate101001.7400.000100.000.00
obfuscate9901.0670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7437403-4.7886.86799.600.40
obfuscate33330-4.6210.000100.000.00
obfuscate232301.6350.000100.000.00
obfuscate22211-3.0336.30095.454.55
obfuscate17161-4.9507.50094.125.88
obfuscate161600.6060.000100.000.00
obfuscate131300.7920.000100.000.00
obfuscate12120-5.9670.000100.000.00
obfuscate121200.8330.000100.000.00
obfuscate101001.7400.000100.000.00
obfuscate9901.0670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6332.1678.00050.0050.00
obfuscate7437403-4.7886.86799.600.40
obfuscate17161-4.9507.50094.125.88
obfuscate22211-3.0336.30095.454.55
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate880-12.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1104.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-105.3250.000100.000.00
obfuscate220-48.4000.000100.000.00
obfuscate330-31.7000.000100.000.00
obfuscate440-26.3250.000100.000.00
obfuscate880-25.2880.000100.000.00
obfuscate660-16.3830.000100.000.00
obfuscate880-12.0000.000100.000.00
obfuscate12120-5.9670.000100.000.00
obfuscate17161-4.9507.50094.125.88
obfuscate7437403-4.7886.86799.600.40
obfuscate33330-4.6210.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6332.1678.00050.0050.00
obfuscate17161-4.9507.50094.125.88
obfuscate7437403-4.7886.86799.600.40
obfuscate22211-3.0336.30095.454.55
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate880-12.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1104.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate880-12.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1104.0000.000100.000.00
obfuscate2201.4500.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate440-105.3250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6332.1678.00050.0050.00
obfuscate17161-4.9507.50094.125.88
obfuscate22211-3.0336.30095.454.55
obfuscate7437403-4.7886.86799.600.40
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate880-12.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1104.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8 var:
Sat May 12 12:40:46 2018; Spam; 8; obfuscate; Ray Ban Outlets ; JUNK New season coming new arrivals are you interesed ; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sat May 12 00:33:14 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

8 st Spam och 1007 st Ham ger totalt 1015 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun May 13 11:37:00 EDT 2018