&Nu Status


Mail log för 11 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8298263-4.2916.83399.640.36
obfuscate44440-3.3050.000100.000.00
obfuscate353411.30015.90097.142.86
obfuscate32320-2.0500.000100.000.00
obfuscate24231-7.5916.10095.834.17
obfuscate22211-4.0526.90095.454.55
obfuscate20200-14.4700.000100.000.00
obfuscate202002.1350.000100.000.00
obfuscate191811.4006.40094.745.26
obfuscate18180-4.4060.000100.000.00
obfuscate181801.5940.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8298263-4.2916.83399.640.36
obfuscate44440-3.3050.000100.000.00
obfuscate353411.30015.90097.142.86
obfuscate32320-2.0500.000100.000.00
obfuscate24231-7.5916.10095.834.17
obfuscate22211-4.0526.90095.454.55
obfuscate20200-14.4700.000100.000.00
obfuscate202002.1350.000100.000.00
obfuscate18180-4.4060.000100.000.00
obfuscate181801.5940.000100.000.00
obfuscate191811.4006.40094.745.26

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8298263-4.2916.83399.640.36
obfuscate3124.5008.00033.3366.67
obfuscate353411.30015.90097.142.86
obfuscate22211-4.0526.90095.454.55
obfuscate24231-7.5916.10095.834.17
obfuscate191811.4006.40094.745.26
obfuscate8801.6120.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-69.6000.000100.000.00
obfuscate220-52.0500.000100.000.00
obfuscate770-40.5570.000100.000.00
obfuscate550-20.1000.000100.000.00
obfuscate20200-14.4700.000100.000.00
obfuscate24231-7.5916.10095.834.17
obfuscate14140-6.5070.000100.000.00
obfuscate18180-4.4060.000100.000.00
obfuscate8298263-4.2916.83399.640.36
obfuscate22211-4.0526.90095.454.55
obfuscate44440-3.3050.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate353411.30015.90097.142.86
obfuscate3124.5008.00033.3366.67
obfuscate22211-4.0526.90095.454.55
obfuscate8298263-4.2916.83399.640.36
obfuscate191811.4006.40094.745.26
obfuscate24231-7.5916.10095.834.17
obfuscate8801.6120.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8801.6120.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate111101.1180.000100.000.00
obfuscate18180-4.4060.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate121201.3750.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3124.5008.00033.3366.67
obfuscate191811.4006.40094.745.26
obfuscate22211-4.0526.90095.454.55
obfuscate24231-7.5916.10095.834.17
obfuscate353411.30015.90097.142.86
obfuscate8298263-4.2916.83399.640.36
obfuscate8801.6120.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.9 var:
Fri May 11 12:14:45 2018; Spam; 15.9; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Vi tror att du gillar dessa pins; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri May 11 00:39:54 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

9 st Spam och 1266 st Ham ger totalt 1275 st Mail (00% spam) till 56 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat May 12 11:37:00 EDT 2018