&Nu Status


Mail log för 10 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9289262-4.6148.05099.780.22
obfuscate49490-2.7760.000100.000.00
obfuscate313101.3260.000100.000.00
obfuscate303001.6130.000100.000.00
obfuscate262420.7716.20092.317.69
obfuscate23230-7.5520.000100.000.00
obfuscate202000.6250.000100.000.00
obfuscate18171-4.5716.20094.445.56
obfuscate151501.7270.000100.000.00
obfuscate151501.6270.000100.000.00
obfuscate141401.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9289262-4.6148.05099.780.22
obfuscate49490-2.7760.000100.000.00
obfuscate313101.3260.000100.000.00
obfuscate303001.6130.000100.000.00
obfuscate262420.7716.20092.317.69
obfuscate23230-7.5520.000100.000.00
obfuscate202000.6250.000100.000.00
obfuscate18171-4.5716.20094.445.56
obfuscate151501.7270.000100.000.00
obfuscate151501.6270.000100.000.00
obfuscate141401.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9289262-4.6148.05099.780.22
obfuscate262420.7716.20092.317.69
obfuscate18171-4.5716.20094.445.56
obfuscate111010.97014.10090.919.09
obfuscate3300.7330.000100.000.00
obfuscate2202.4500.000100.000.00
obfuscate3304.0000.000100.000.00
obfuscate8801.2620.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-101.5500.000100.000.00
obfuscate330-64.0670.000100.000.00
obfuscate550-18.3800.000100.000.00
obfuscate770-13.7000.000100.000.00
obfuscate770-13.3710.000100.000.00
obfuscate23230-7.5520.000100.000.00
obfuscate12120-7.2250.000100.000.00
obfuscate9289262-4.6148.05099.780.22
obfuscate18171-4.5716.20094.445.56
obfuscate49490-2.7760.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111010.97014.10090.919.09
obfuscate9289262-4.6148.05099.780.22
obfuscate18171-4.5716.20094.445.56
obfuscate262420.7716.20092.317.69
obfuscate3300.7330.000100.000.00
obfuscate2202.4500.000100.000.00
obfuscate3304.0000.000100.000.00
obfuscate8801.2620.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.7330.000100.000.00
obfuscate2202.4500.000100.000.00
obfuscate3304.0000.000100.000.00
obfuscate8801.2620.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate6601.7670.000100.000.00
obfuscate131301.9620.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111010.97014.10090.919.09
obfuscate262420.7716.20092.317.69
obfuscate18171-4.5716.20094.445.56
obfuscate9289262-4.6148.05099.780.22
obfuscate3300.7330.000100.000.00
obfuscate2202.4500.000100.000.00
obfuscate3304.0000.000100.000.00
obfuscate8801.2620.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.1 var:
Thu May 10 19:08:39 2018; Spam; 14.1; obfuscate; UTF-8BTWFjQXBwd2FyZSBEZWFscw ; JUNK NEW This Raspberry Pi Kit Delivers Everything You...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu May 10 00:33:14 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

6 st Spam och 1296 st Ham ger totalt 1302 st Mail (00% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri May 11 11:37:00 EDT 2018