&Nu Status


Mail log för 9 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8758732-4.0176.85099.770.23
obfuscate47470-0.7380.000100.000.00
obfuscate404001.7200.000100.000.00
obfuscate363421.2746.20094.445.56
obfuscate28280-1.9290.000100.000.00
obfuscate262511.4726.20096.153.85
obfuscate26260-10.9030.000100.000.00
obfuscate262511.5686.70096.153.85
obfuscate242401.1000.000100.000.00
obfuscate181801.4110.000100.000.00
obfuscate181801.5390.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8758732-4.0176.85099.770.23
obfuscate47470-0.7380.000100.000.00
obfuscate404001.7200.000100.000.00
obfuscate363421.2746.20094.445.56
obfuscate28280-1.9290.000100.000.00
obfuscate26260-10.9030.000100.000.00
obfuscate262511.4726.20096.153.85
obfuscate262511.5686.70096.153.85
obfuscate242401.1000.000100.000.00
obfuscate181801.4110.000100.000.00
obfuscate181801.5390.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8758732-4.0176.85099.770.23
obfuscate363421.2746.20094.445.56
obfuscate1010.0008.6000.00100.00
obfuscate262511.4726.20096.153.85
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate262511.5686.70096.153.85
obfuscate3210.70015.00066.6733.33
obfuscate3302.0330.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate9901.6000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-65.3830.000100.000.00
obfuscate220-48.2000.000100.000.00
obfuscate26260-10.9030.000100.000.00
obfuscate990-10.0780.000100.000.00
obfuscate8758732-4.0176.85099.770.23
obfuscate28280-1.9290.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate47470-0.7380.000100.000.00
obfuscate770-0.1570.000100.000.00
obfuscate1010.0008.6000.00100.00
obfuscate1010.000101.9000.00100.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate3210.70015.00066.6733.33
obfuscate1010.0008.6000.00100.00
obfuscate8758732-4.0176.85099.770.23
obfuscate262511.5686.70096.153.85
obfuscate262511.4726.20096.153.85
obfuscate363421.2746.20094.445.56
obfuscate3302.0330.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate9901.6000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3302.0330.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate9901.6000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate990-10.0780.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate151501.5730.000100.000.00
obfuscate242401.1000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate181801.4110.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.6000.00100.00
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate3210.70015.00066.6733.33
obfuscate363421.2746.20094.445.56
obfuscate262511.4726.20096.153.85
obfuscate262511.5686.70096.153.85
obfuscate8758732-4.0176.85099.770.23
obfuscate3302.0330.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate9901.6000.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 101.9 var:
Wed May 9 04:35:48 2018; Spam; 101.9; obfuscate; VisaUppskattning ; JUNK ISO-8859-1QTE4vla_och_spela_Bli_kontorets_semesterhjE...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Wed May 9 01:38:11 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

9 st Spam och 1377 st Ham ger totalt 1386 st Mail (00% spam) till 59 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.2778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu May 10 11:37:00 EDT 2018