&Nu Status


Mail log för 8 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7016956-2.6377.70099.140.86
obfuscate48480-0.7400.000100.000.00
obfuscate404001.3280.000100.000.00
obfuscate36351-2.0097.20097.222.78
obfuscate252411.3966.40096.004.00
obfuscate242221.4826.20091.678.33
obfuscate23230-7.1830.000100.000.00
obfuscate212102.3860.000100.000.00
obfuscate19190-14.5580.000100.000.00
obfuscate191900.9470.000100.000.00
obfuscate19190-9.8050.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7016956-2.6377.70099.140.86
obfuscate48480-0.7400.000100.000.00
obfuscate404001.3280.000100.000.00
obfuscate36351-2.0097.20097.222.78
obfuscate252411.3966.40096.004.00
obfuscate23230-7.1830.000100.000.00
obfuscate242221.4826.20091.678.33
obfuscate212102.3860.000100.000.00
obfuscate19190-14.5580.000100.000.00
obfuscate191900.9470.000100.000.00
obfuscate19190-9.8050.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7016956-2.6377.70099.140.86
obfuscate242221.4826.20091.678.33
obfuscate252411.3966.40096.004.00
obfuscate171611.3386.20094.125.88
obfuscate151411.3866.20093.336.67
obfuscate36351-2.0097.20097.222.78
obfuscate141402.2210.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate19190-14.5580.000100.000.00
obfuscate404001.3280.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate550-58.1200.000100.000.00
obfuscate440-23.9000.000100.000.00
obfuscate660-16.1670.000100.000.00
obfuscate19190-14.5580.000100.000.00
obfuscate770-12.0290.000100.000.00
obfuscate770-11.5140.000100.000.00
obfuscate19190-9.8050.000100.000.00
obfuscate23230-7.1830.000100.000.00
obfuscate7016956-2.6377.70099.140.86
obfuscate36351-2.0097.20097.222.78

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7016956-2.6377.70099.140.86
obfuscate36351-2.0097.20097.222.78
obfuscate252411.3966.40096.004.00
obfuscate171611.3386.20094.125.88
obfuscate242221.4826.20091.678.33
obfuscate151411.3866.20093.336.67
obfuscate141402.2210.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate19190-14.5580.000100.000.00
obfuscate404001.3280.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141402.2210.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate19190-14.5580.000100.000.00
obfuscate404001.3280.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate161604.0000.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate2200.6000.000100.000.00
obfuscate4401.5250.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242221.4826.20091.678.33
obfuscate151411.3866.20093.336.67
obfuscate171611.3386.20094.125.88
obfuscate252411.3966.40096.004.00
obfuscate36351-2.0097.20097.222.78
obfuscate7016956-2.6377.70099.140.86
obfuscate141402.2210.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate19190-14.5580.000100.000.00
obfuscate404001.3280.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.6 var:
Tue May 8 00:28:49 2018; Spam; 10.6; obfuscate; UTF-8BRGluIMOlcmxpZ2EgcmVkb3Zpc25pbmcgZsO2ciBCaXRjb2luCQ ; JUNK UTF-8BS29uc2Vrd...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue May 8 00:53:10 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

12 st Spam och 1173 st Ham ger totalt 1185 st Mail (01% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.0500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed May 9 11:37:00 EDT 2018