&Nu Status


Mail log för 7 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7067051-3.4117.00099.860.14
obfuscate40391-1.3269.40097.502.50
obfuscate36342-1.7569.55094.445.56
obfuscate323110.92912.40096.883.12
obfuscate292900.9520.000100.000.00
obfuscate252501.2960.000100.000.00
obfuscate25250-2.7240.000100.000.00
obfuscate21210-13.3900.000100.000.00
obfuscate191722.3356.50089.4710.53
obfuscate191811.0446.20094.745.26
obfuscate181801.2670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7067051-3.4117.00099.860.14
obfuscate40391-1.3269.40097.502.50
obfuscate36342-1.7569.55094.445.56
obfuscate323110.92912.40096.883.12
obfuscate292900.9520.000100.000.00
obfuscate252501.2960.000100.000.00
obfuscate25250-2.7240.000100.000.00
obfuscate21210-13.3900.000100.000.00
obfuscate191811.0446.20094.745.26
obfuscate181801.2670.000100.000.00
obfuscate191722.3356.50089.4710.53

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.0008.0000.00100.00
obfuscate191722.3356.50089.4710.53
obfuscate36342-1.7569.55094.445.56
obfuscate7067051-3.4117.00099.860.14
obfuscate323110.92912.40096.883.12
obfuscate191811.0446.20094.745.26
obfuscate151411.4506.20093.336.67
obfuscate981-11.7376.50088.8911.11
obfuscate40391-1.3269.40097.502.50
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate3301.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate220-51.8500.000100.000.00
obfuscate440-51.2750.000100.000.00
obfuscate550-19.8400.000100.000.00
obfuscate12120-15.1420.000100.000.00
obfuscate770-13.8570.000100.000.00
obfuscate21210-13.3900.000100.000.00
obfuscate981-11.7376.50088.8911.11
obfuscate15150-5.3130.000100.000.00
obfuscate7067051-3.4117.00099.860.14
obfuscate25250-2.7240.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate323110.92912.40096.883.12
obfuscate36342-1.7569.55094.445.56
obfuscate40391-1.3269.40097.502.50
obfuscate3030.0008.0000.00100.00
obfuscate7067051-3.4117.00099.860.14
obfuscate191722.3356.50089.4710.53
obfuscate981-11.7376.50088.8911.11
obfuscate191811.0446.20094.745.26
obfuscate151411.4506.20093.336.67
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate3301.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate3301.4000.000100.000.00
obfuscate3303.4670.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate8800.4870.000100.000.00
obfuscate2201.3500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate151504.0000.000100.000.00
obfuscate3302.5330.000100.000.00
obfuscate252501.2960.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.0008.0000.00100.00
obfuscate981-11.7376.50088.8911.11
obfuscate191722.3356.50089.4710.53
obfuscate151411.4506.20093.336.67
obfuscate36342-1.7569.55094.445.56
obfuscate191811.0446.20094.745.26
obfuscate323110.92912.40096.883.12
obfuscate40391-1.3269.40097.502.50
obfuscate7067051-3.4117.00099.860.14
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate3301.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Mon May 7 12:35:29 2018; Spam; 12.4; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Vi tror att du gillar dessa pins; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon May 7 00:44:50 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

13 st Spam och 1161 st Ham ger totalt 1174 st Mail (01% spam) till 61 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9846


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue May 8 11:37:00 EDT 2018