&Nu Status


Mail log för 6 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6116074-6.8448.75099.350.65
obfuscate32320-5.2560.000100.000.00
obfuscate25250-6.9440.000100.000.00
obfuscate20200-8.6850.000100.000.00
obfuscate202001.6050.000100.000.00
obfuscate202001.0900.000100.000.00
obfuscate191901.5000.000100.000.00
obfuscate17170-10.1180.000100.000.00
obfuscate161601.3060.000100.000.00
obfuscate131301.7080.000100.000.00
obfuscate12120-7.2830.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6116074-6.8448.75099.350.65
obfuscate32320-5.2560.000100.000.00
obfuscate25250-6.9440.000100.000.00
obfuscate20200-8.6850.000100.000.00
obfuscate202001.6050.000100.000.00
obfuscate202001.0900.000100.000.00
obfuscate191901.5000.000100.000.00
obfuscate17170-10.1180.000100.000.00
obfuscate161601.3060.000100.000.00
obfuscate131301.7080.000100.000.00
obfuscate12120-7.2830.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6116074-6.8448.75099.350.65
obfuscate1091-9.28911.20090.0010.00
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate2200.5500.000100.000.00
obfuscate131301.7080.000100.000.00
obfuscate2202.2000.000100.000.00
obfuscate6601.7670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate32320-5.2560.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-48.4500.000100.000.00
obfuscate770-41.9710.000100.000.00
obfuscate11110-28.2730.000100.000.00
obfuscate880-12.1250.000100.000.00
obfuscate17170-10.1180.000100.000.00
obfuscate11110-9.4180.000100.000.00
obfuscate1091-9.28911.20090.0010.00
obfuscate20200-8.6850.000100.000.00
obfuscate12120-7.2830.000100.000.00
obfuscate25250-6.9440.000100.000.00
obfuscate6116074-6.8448.75099.350.65

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-9.28911.20090.0010.00
obfuscate6116074-6.8448.75099.350.65
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate2200.5500.000100.000.00
obfuscate131301.7080.000100.000.00
obfuscate2202.2000.000100.000.00
obfuscate6601.7670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate32320-5.2560.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate2200.5500.000100.000.00
obfuscate131301.7080.000100.000.00
obfuscate2202.2000.000100.000.00
obfuscate6601.7670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate32320-5.2560.000100.000.00
obfuscate220-48.4500.000100.000.00
obfuscate191901.5000.000100.000.00
obfuscate8801.1370.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate1091-9.28911.20090.0010.00
obfuscate6116074-6.8448.75099.350.65
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate2200.5500.000100.000.00
obfuscate131301.7080.000100.000.00
obfuscate2202.2000.000100.000.00
obfuscate6601.7670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate32320-5.2560.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.2 var:
Sun May 6 13:44:21 2018; Spam; 11.2; obfuscate; mrs fareed afarah ; JUNK HELLO; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun May 6 00:39:50 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

6 st Spam och 927 st Ham ger totalt 933 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon May 7 11:37:00 EDT 2018