&Nu Status


Mail log för 5 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6766760-4.1280.000100.000.00
obfuscate35350-4.5110.000100.000.00
obfuscate32311-2.1556.20096.883.12
obfuscate171611.7506.20094.125.88
obfuscate171704.0000.000100.000.00
obfuscate161601.8370.000100.000.00
obfuscate151501.9800.000100.000.00
obfuscate121201.0500.000100.000.00
obfuscate111101.6910.000100.000.00
obfuscate9902.0560.000100.000.00
obfuscate9900.5560.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6766760-4.1280.000100.000.00
obfuscate35350-4.5110.000100.000.00
obfuscate32311-2.1556.20096.883.12
obfuscate171704.0000.000100.000.00
obfuscate171611.7506.20094.125.88
obfuscate161601.8370.000100.000.00
obfuscate151501.9800.000100.000.00
obfuscate121201.0500.000100.000.00
obfuscate111101.6910.000100.000.00
obfuscate9902.0560.000100.000.00
obfuscate9900.5560.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32311-2.1556.20096.883.12
obfuscate5410.5756.20080.0020.00
obfuscate871-26.2866.20087.5012.50
obfuscate171611.7506.20094.125.88
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate2114.5006.10050.0050.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate9902.0560.000100.000.00
obfuscate4400.0250.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-35.1000.000100.000.00
obfuscate330-31.3330.000100.000.00
obfuscate871-26.2866.20087.5012.50
obfuscate440-23.4750.000100.000.00
obfuscate660-16.5330.000100.000.00
obfuscate35350-4.5110.000100.000.00
obfuscate6766760-4.1280.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate32311-2.1556.20096.883.12
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1010.0006.1000.00100.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32311-2.1556.20096.883.12
obfuscate5410.5756.20080.0020.00
obfuscate871-26.2866.20087.5012.50
obfuscate171611.7506.20094.125.88
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate2114.5006.10050.0050.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate9902.0560.000100.000.00
obfuscate4400.0250.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate9902.0560.000100.000.00
obfuscate4400.0250.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate6766760-4.1280.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate440-23.4750.000100.000.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate35350-4.5110.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate2114.5006.10050.0050.00
obfuscate5410.5756.20080.0020.00
obfuscate871-26.2866.20087.5012.50
obfuscate171611.7506.20094.125.88
obfuscate32311-2.1556.20096.883.12
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate9902.0560.000100.000.00
obfuscate4400.0250.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 6.2 var:
Sat May 5 02:29:31 2018; Spam; 6.2; obfuscate; utf-8QMC3A5nadens_gC3A5va ; JUNK Damernas utf-8QVC3A4rld utf-8QPopulC3A4r trio; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sat May 5 05:54:10 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMzIwIHBlcnNvbmVyIGdp; ...

6 st Spam och 938 st Ham ger totalt 944 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.1667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun May 6 11:37:00 EDT 2018