&Nu Status


Mail log för 4 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7357341-2.9157.50099.860.14
obfuscate48480-2.8380.000100.000.00
obfuscate373700.9650.000100.000.00
obfuscate343400.6650.000100.000.00
obfuscate292811.2186.40096.553.45
obfuscate242311.3396.20095.834.17
obfuscate232301.1650.000100.000.00
obfuscate22202-3.1856.40090.919.09
obfuscate20200-3.5650.000100.000.00
obfuscate191901.7000.000100.000.00
obfuscate18180-3.5780.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7357341-2.9157.50099.860.14
obfuscate48480-2.8380.000100.000.00
obfuscate373700.9650.000100.000.00
obfuscate343400.6650.000100.000.00
obfuscate292811.2186.40096.553.45
obfuscate242311.3396.20095.834.17
obfuscate232301.1650.000100.000.00
obfuscate20200-3.5650.000100.000.00
obfuscate22202-3.1856.40090.919.09
obfuscate191901.7000.000100.000.00
obfuscate18180-3.5780.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22202-3.1856.40090.919.09
obfuscate2020.0008.0000.00100.00
obfuscate151411.3296.20093.336.67
obfuscate242311.3396.20095.834.17
obfuscate292811.2186.40096.553.45
obfuscate7357341-2.9157.50099.860.14
obfuscate7701.5290.000100.000.00
obfuscate111101.5450.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate3301.7670.000100.000.00
obfuscate131300.8380.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-106.2000.000100.000.00
obfuscate330-68.0330.000100.000.00
obfuscate550-37.5400.000100.000.00
obfuscate990-32.7780.000100.000.00
obfuscate550-17.5200.000100.000.00
obfuscate18180-15.4330.000100.000.00
obfuscate880-12.0620.000100.000.00
obfuscate18180-3.5780.000100.000.00
obfuscate20200-3.5650.000100.000.00
obfuscate22202-3.1856.40090.919.09
obfuscate7357341-2.9157.50099.860.14

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0008.0000.00100.00
obfuscate7357341-2.9157.50099.860.14
obfuscate292811.2186.40096.553.45
obfuscate22202-3.1856.40090.919.09
obfuscate151411.3296.20093.336.67
obfuscate242311.3396.20095.834.17
obfuscate7701.5290.000100.000.00
obfuscate111101.5450.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate3301.7670.000100.000.00
obfuscate131300.8380.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7701.5290.000100.000.00
obfuscate111101.5450.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate3301.7670.000100.000.00
obfuscate131300.8380.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate48480-2.8380.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate7701.5000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate2201.4500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0008.0000.00100.00
obfuscate22202-3.1856.40090.919.09
obfuscate151411.3296.20093.336.67
obfuscate242311.3396.20095.834.17
obfuscate292811.2186.40096.553.45
obfuscate7357341-2.9157.50099.860.14
obfuscate7701.5290.000100.000.00
obfuscate111101.5450.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate3301.7670.000100.000.00
obfuscate131300.8380.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8 var:
Fri May 4 09:38:37 2018; Spam; 8; obfuscate; Banggood.com ; JUNK So Amazing Xiaomi Smartphone Exclusive Price Banggood On...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri May 4 00:54:56 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; Granska senaste Facebook-aktivitet; ...

8 st Spam och 1200 st Ham ger totalt 1208 st Mail (00% spam) till 56 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.8875


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat May 5 11:37:00 EDT 2018