&Nu Status


Mail log för 3 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7277252-4.2677.80099.720.28
obfuscate515011.50610.10098.041.96
obfuscate413920.7959.30095.124.88
obfuscate404001.2600.000100.000.00
obfuscate333301.6450.000100.000.00
obfuscate262421.7296.20092.317.69
obfuscate232212.1456.20095.654.35
obfuscate21210-13.1900.000100.000.00
obfuscate202001.4500.000100.000.00
obfuscate20200-3.4050.000100.000.00
obfuscate181801.4170.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7277252-4.2677.80099.720.28
obfuscate515011.50610.10098.041.96
obfuscate404001.2600.000100.000.00
obfuscate413920.7959.30095.124.88
obfuscate333301.6450.000100.000.00
obfuscate262421.7296.20092.317.69
obfuscate232212.1456.20095.654.35
obfuscate21210-13.1900.000100.000.00
obfuscate202001.4500.000100.000.00
obfuscate20200-3.4050.000100.000.00
obfuscate181801.4170.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate413920.7959.30095.124.88
obfuscate262421.7296.20092.317.69
obfuscate7277252-4.2677.80099.720.28
obfuscate232212.1456.20095.654.35
obfuscate515011.50610.10098.041.96
obfuscate3211.00013.90066.6733.33
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate4401.6500.000100.000.00
obfuscate3301.8330.000100.000.00
obfuscate151501.8930.000100.000.00
obfuscate12120-16.6750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.9000.000100.000.00
obfuscate550-82.4800.000100.000.00
obfuscate880-23.3750.000100.000.00
obfuscate18180-20.6610.000100.000.00
obfuscate12120-16.6750.000100.000.00
obfuscate21210-13.1900.000100.000.00
obfuscate7277252-4.2677.80099.720.28
obfuscate20200-3.4050.000100.000.00
obfuscate880-0.4120.000100.000.00
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate3211.00013.90066.6733.33
obfuscate515011.50610.10098.041.96
obfuscate413920.7959.30095.124.88
obfuscate7277252-4.2677.80099.720.28
obfuscate232212.1456.20095.654.35
obfuscate262421.7296.20092.317.69
obfuscate4401.6500.000100.000.00
obfuscate3301.8330.000100.000.00
obfuscate151501.8930.000100.000.00
obfuscate12120-16.6750.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4401.6500.000100.000.00
obfuscate3301.8330.000100.000.00
obfuscate151501.8930.000100.000.00
obfuscate12120-16.6750.000100.000.00
obfuscate3301.3000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate202001.4500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate3211.00013.90066.6733.33
obfuscate262421.7296.20092.317.69
obfuscate413920.7959.30095.124.88
obfuscate232212.1456.20095.654.35
obfuscate515011.50610.10098.041.96
obfuscate7277252-4.2677.80099.720.28
obfuscate4401.6500.000100.000.00
obfuscate3301.8330.000100.000.00
obfuscate151501.8930.000100.000.00
obfuscate12120-16.6750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 101.9 var:
Thu May 3 07:16:56 2018; Spam; 101.9; obfuscate; VisaUppskattning ; JUNK ISO-8859-1QRE4dda_semestern_och_bli_kontorets_superhj...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu May 3 16:54:01 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

10 st Spam och 1253 st Ham ger totalt 1263 st Mail (00% spam) till 65 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 17.8700


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri May 4 11:37:00 EDT 2018