&Nu Status


Mail log för 2 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6266242-4.3967.40099.680.32
obfuscate434211.4816.20097.672.33
obfuscate42420-1.2170.000100.000.00
obfuscate34331-4.7488.40097.062.94
obfuscate25250-10.9440.000100.000.00
obfuscate242401.0960.000100.000.00
obfuscate232121.6057.60091.308.70
obfuscate212101.1240.000100.000.00
obfuscate21210-3.3380.000100.000.00
obfuscate20200-3.1500.000100.000.00
obfuscate19172-5.2066.20089.4710.53

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6266242-4.3967.40099.680.32
obfuscate434211.4816.20097.672.33
obfuscate42420-1.2170.000100.000.00
obfuscate34331-4.7488.40097.062.94
obfuscate25250-10.9440.000100.000.00
obfuscate242401.0960.000100.000.00
obfuscate212101.1240.000100.000.00
obfuscate232121.6057.60091.308.70
obfuscate21210-3.3380.000100.000.00
obfuscate20200-3.1500.000100.000.00
obfuscate191812.1006.20094.745.26

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19172-5.2066.20089.4710.53
obfuscate6266242-4.3967.40099.680.32
obfuscate232121.6057.60091.308.70
obfuscate434211.4816.20097.672.33
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate34331-4.7488.40097.062.94
obfuscate191812.1006.20094.745.26
obfuscate3211.6506.50066.6733.33
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate3301.4330.000100.000.00
obfuscate660-16.7170.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.8330.000100.000.00
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate990-22.4670.000100.000.00
obfuscate660-16.7170.000100.000.00
obfuscate880-11.3630.000100.000.00
obfuscate25250-10.9440.000100.000.00
obfuscate19172-5.2066.20089.4710.53
obfuscate34331-4.7488.40097.062.94
obfuscate6266242-4.3967.40099.680.32
obfuscate21210-3.3380.000100.000.00
obfuscate20200-3.1500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34331-4.7488.40097.062.94
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate232121.6057.60091.308.70
obfuscate6266242-4.3967.40099.680.32
obfuscate3211.6506.50066.6733.33
obfuscate19172-5.2066.20089.4710.53
obfuscate434211.4816.20097.672.33
obfuscate191812.1006.20094.745.26
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate3301.4330.000100.000.00
obfuscate660-16.7170.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate3301.4330.000100.000.00
obfuscate660-16.7170.000100.000.00
obfuscate6600.3670.000100.000.00
obfuscate880-11.3630.000100.000.00
obfuscate161601.3940.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate212101.1240.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate3211.6506.50066.6733.33
obfuscate19172-5.2066.20089.4710.53
obfuscate232121.6057.60091.308.70
obfuscate191812.1006.20094.745.26
obfuscate34331-4.7488.40097.062.94
obfuscate434211.4816.20097.672.33
obfuscate6266242-4.3967.40099.680.32
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate3301.4330.000100.000.00
obfuscate660-16.7170.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9 var:
Wed May 2 06:38:08 2018; Spam; 9; obfuscate; Service PayPaI ; JUNK [Alert] Account Log-in Information Has Been Updated; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Wed May 2 01:51:19 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

11 st Spam och 1111 st Ham ger totalt 1122 st Mail (00% spam) till 55 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.0636


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu May 3 11:37:00 EDT 2018