&Nu Status


Mail log för 1 Maj - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73271616-5.3608.10697.812.19
obfuscate41410-1.2020.000100.000.00
obfuscate29290-2.0620.000100.000.00
obfuscate292901.3140.000100.000.00
obfuscate272701.3850.000100.000.00
obfuscate20200-9.1050.000100.000.00
obfuscate191900.9680.000100.000.00
obfuscate15150-4.6730.000100.000.00
obfuscate151500.9270.000100.000.00
obfuscate141311.4316.40092.867.14
obfuscate13130-7.0000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73271616-5.3608.10697.812.19
obfuscate41410-1.2020.000100.000.00
obfuscate29290-2.0620.000100.000.00
obfuscate292901.3140.000100.000.00
obfuscate272701.3850.000100.000.00
obfuscate20200-9.1050.000100.000.00
obfuscate191900.9680.000100.000.00
obfuscate15150-4.6730.000100.000.00
obfuscate151500.9270.000100.000.00
obfuscate13130-7.0000.000100.000.00
obfuscate141311.4316.40092.867.14

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73271616-5.3608.10697.812.19
obfuscate141311.4316.40092.867.14
obfuscate2111.9006.90050.0050.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate220-48.7000.000100.000.00
obfuscate29290-2.0620.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate13130-7.0000.000100.000.00
obfuscate12120-15.5080.000100.000.00
obfuscate550-18.1400.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.5600.000100.000.00
obfuscate220-48.7000.000100.000.00
obfuscate880-26.2250.000100.000.00
obfuscate440-25.6250.000100.000.00
obfuscate12120-24.1170.000100.000.00
obfuscate550-18.1400.000100.000.00
obfuscate12120-15.5080.000100.000.00
obfuscate20200-9.1050.000100.000.00
obfuscate11110-7.6640.000100.000.00
obfuscate13130-7.0000.000100.000.00
obfuscate73271616-5.3608.10697.812.19

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73271616-5.3608.10697.812.19
obfuscate2111.9006.90050.0050.00
obfuscate141311.4316.40092.867.14
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate220-48.7000.000100.000.00
obfuscate29290-2.0620.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate13130-7.0000.000100.000.00
obfuscate12120-15.5080.000100.000.00
obfuscate550-18.1400.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate220-48.7000.000100.000.00
obfuscate29290-2.0620.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate13130-7.0000.000100.000.00
obfuscate12120-15.5080.000100.000.00
obfuscate550-18.1400.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate11110-7.6640.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.9006.90050.0050.00
obfuscate141311.4316.40092.867.14
obfuscate73271616-5.3608.10697.812.19
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate220-48.7000.000100.000.00
obfuscate29290-2.0620.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate13130-7.0000.000100.000.00
obfuscate12120-15.5080.000100.000.00
obfuscate550-18.1400.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.6 var:
Tue May 1 20:27:54 2018; Spam; 9.6; obfuscate; Rasa i vikt ; JUNK UTF-8BQnLDpG5uIGZldHQgbWVkYW4gZHUgc292ZXI; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue May 1 03:04:12 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; Update to your Facebook mobile number; ...

18 st Spam och 1086 st Ham ger totalt 1104 st Mail (01% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9444


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed May 2 11:37:00 EDT 2018