&Nu Status


Mail log för 15 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7387344-4.6037.35099.460.54
obfuscate37361-4.4006.00097.302.70
obfuscate292901.7480.000100.000.00
obfuscate27270-5.9440.000100.000.00
obfuscate24231-3.2916.00095.834.17
obfuscate181801.2720.000100.000.00
obfuscate171701.5760.000100.000.00
obfuscate171701.3710.000100.000.00
obfuscate16160-5.5060.000100.000.00
obfuscate161601.8370.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7387344-4.6037.35099.460.54
obfuscate37361-4.4006.00097.302.70
obfuscate292901.7480.000100.000.00
obfuscate27270-5.9440.000100.000.00
obfuscate24231-3.2916.00095.834.17
obfuscate181801.2720.000100.000.00
obfuscate171701.5760.000100.000.00
obfuscate171701.3710.000100.000.00
obfuscate16160-5.5060.000100.000.00
obfuscate161601.8370.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7387344-4.6037.35099.460.54
obfuscate24231-3.2916.00095.834.17
obfuscate37361-4.4006.00097.302.70
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate16160-5.5060.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00
obfuscate4400.7000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate550-19.1800.000100.000.00
obfuscate7702.2710.000100.000.00
obfuscate880-11.5380.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.2000.000100.000.00
obfuscate330-102.2670.000100.000.00
obfuscate550-39.6200.000100.000.00
obfuscate550-19.1800.000100.000.00
obfuscate770-13.9290.000100.000.00
obfuscate880-11.5380.000100.000.00
obfuscate880-11.3880.000100.000.00
obfuscate27270-5.9440.000100.000.00
obfuscate14140-5.8710.000100.000.00
obfuscate16160-5.5060.000100.000.00
obfuscate7387344-4.6037.35099.460.54

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7387344-4.6037.35099.460.54
obfuscate24231-3.2916.00095.834.17
obfuscate37361-4.4006.00097.302.70
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate16160-5.5060.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00
obfuscate4400.7000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate550-19.1800.000100.000.00
obfuscate7702.2710.000100.000.00
obfuscate880-11.5380.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate16160-5.5060.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00
obfuscate4400.7000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate550-19.1800.000100.000.00
obfuscate7702.2710.000100.000.00
obfuscate880-11.5380.000100.000.00
obfuscate14140-5.8710.000100.000.00
obfuscate2202.7500.000100.000.00
obfuscate9900.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24231-3.2916.00095.834.17
obfuscate37361-4.4006.00097.302.70
obfuscate7387344-4.6037.35099.460.54
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate16160-5.5060.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00
obfuscate4400.7000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate550-19.1800.000100.000.00
obfuscate7702.2710.000100.000.00
obfuscate880-11.5380.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.1 var:
Sun Apr 15 23:49:35 2018; Spam; 8.1; obfuscate; UTF-8BRGluIEJpdGNvaW4gaGFyIGJsaXZpdCBrw7ZwdCE ; JUNK Misslyckad registrering...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun Apr 15 02:21:26 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVmVja291cHBkYXRlcmlu; ...

6 st Spam och 1081 st Ham ger totalt 1087 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Apr 16 11:37:00 EDT 2018