&Nu Status


Mail log för 14 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8138076-2.7407.51799.260.74
obfuscate39390-3.9030.000100.000.00
obfuscate17170-9.9060.000100.000.00
obfuscate161601.8940.000100.000.00
obfuscate16160-5.9190.000100.000.00
obfuscate121201.1830.000100.000.00
obfuscate12111-26.0186.70091.678.33
obfuscate11110-7.7820.000100.000.00
obfuscate111011.01020.10090.919.09
obfuscate101002.1600.000100.000.00
obfuscate101001.2500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8138076-2.7407.51799.260.74
obfuscate39390-3.9030.000100.000.00
obfuscate17170-9.9060.000100.000.00
obfuscate161601.8940.000100.000.00
obfuscate16160-5.9190.000100.000.00
obfuscate121201.1830.000100.000.00
obfuscate11110-7.7820.000100.000.00
obfuscate12111-26.0186.70091.678.33
obfuscate101002.1600.000100.000.00
obfuscate101001.2500.000100.000.00
obfuscate111011.01020.10090.919.09

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8138076-2.7407.51799.260.74
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate111011.01020.10090.919.09
obfuscate12111-26.0186.70091.678.33
obfuscate8800.6120.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate121201.1830.000100.000.00
obfuscate220-52.1000.000100.000.00
obfuscate17170-9.9060.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.4000.000100.000.00
obfuscate220-52.1000.000100.000.00
obfuscate12111-26.0186.70091.678.33
obfuscate440-25.1000.000100.000.00
obfuscate550-19.1000.000100.000.00
obfuscate17170-9.9060.000100.000.00
obfuscate11110-7.7820.000100.000.00
obfuscate16160-5.9190.000100.000.00
obfuscate39390-3.9030.000100.000.00
obfuscate8138076-2.7407.51799.260.74
obfuscate440-1.6500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111011.01020.10090.919.09
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate8138076-2.7407.51799.260.74
obfuscate12111-26.0186.70091.678.33
obfuscate8800.6120.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate121201.1830.000100.000.00
obfuscate220-52.1000.000100.000.00
obfuscate17170-9.9060.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8800.6120.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate121201.1830.000100.000.00
obfuscate220-52.1000.000100.000.00
obfuscate17170-9.9060.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate7701.1000.000100.000.00
obfuscate39390-3.9030.000100.000.00
obfuscate3301.6330.000100.000.00
obfuscate161601.8940.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate111011.01020.10090.919.09
obfuscate12111-26.0186.70091.678.33
obfuscate8138076-2.7407.51799.260.74
obfuscate8800.6120.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate121201.1830.000100.000.00
obfuscate220-52.1000.000100.000.00
obfuscate17170-9.9060.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.1 var:
Sat Apr 14 07:08:38 2018; Spam; 20.1; obfuscate; Cindy Raphael ; JUNK CONTACT REV. PAYET JOHNSON FOR YOUR DELIVERY OF YOUR MASTER CARD; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sat Apr 14 21:31:03 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; Se vad andra pratar om i din grupp DNA-anor; ...

9 st Spam och 1050 st Ham ger totalt 1059 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.8778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Apr 15 11:37:00 EDT 2018