&Nu Status


Mail log för 13 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9239185-1.8217.16099.460.54
obfuscate40400-3.7280.000100.000.00
obfuscate363601.0000.000100.000.00
obfuscate303000.7600.000100.000.00
obfuscate292811.0466.10096.553.45
obfuscate26251-6.7646.00096.153.85
obfuscate25250-2.6720.000100.000.00
obfuscate242401.2040.000100.000.00
obfuscate212101.1900.000100.000.00
obfuscate20200-9.0050.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9239185-1.8217.16099.460.54
obfuscate40400-3.7280.000100.000.00
obfuscate363601.0000.000100.000.00
obfuscate303000.7600.000100.000.00
obfuscate292811.0466.10096.553.45
obfuscate26251-6.7646.00096.153.85
obfuscate25250-2.6720.000100.000.00
obfuscate242401.2040.000100.000.00
obfuscate212101.1900.000100.000.00
obfuscate20200-9.0050.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9239185-1.8217.16099.460.54
obfuscate26251-6.7646.00096.153.85
obfuscate2115.1008.20050.0050.00
obfuscate292811.0466.10096.553.45
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2202.9500.000100.000.00
obfuscate242401.2040.000100.000.00
obfuscate9901.7890.000100.000.00
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate7704.0000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate550-20.8000.000100.000.00
obfuscate19190-10.0740.000100.000.00
obfuscate20200-9.0050.000100.000.00
obfuscate26251-6.7646.00096.153.85
obfuscate40400-3.7280.000100.000.00
obfuscate25250-2.6720.000100.000.00
obfuscate9239185-1.8217.16099.460.54
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.1008.20050.0050.00
obfuscate9239185-1.8217.16099.460.54
obfuscate292811.0466.10096.553.45
obfuscate26251-6.7646.00096.153.85
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2202.9500.000100.000.00
obfuscate242401.2040.000100.000.00
obfuscate9901.7890.000100.000.00
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate7704.0000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2202.9500.000100.000.00
obfuscate242401.2040.000100.000.00
obfuscate9901.7890.000100.000.00
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate7704.0000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate171701.7410.000100.000.00
obfuscate2202.2500.000100.000.00
obfuscate40400-3.7280.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.1008.20050.0050.00
obfuscate26251-6.7646.00096.153.85
obfuscate292811.0466.10096.553.45
obfuscate9239185-1.8217.16099.460.54
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2202.9500.000100.000.00
obfuscate242401.2040.000100.000.00
obfuscate9901.7890.000100.000.00
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate7704.0000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.2 var:
Fri Apr 13 07:27:46 2018; Spam; 8.2; obfuscate; Banggood.com ; JUNK 119.99 Free UTF-8QGift3F20You20Can20Get20It20Just20Joi...
Mest Ham med ratio -105.7 var:
Fri Apr 13 01:15:25 2018; Mail; -105.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGVqIEJpcmdpdHRhLCBk; ...

8 st Spam och 1373 st Ham ger totalt 1381 st Mail (00% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.0125


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Apr 14 11:37:00 EDT 2018