&Nu Status


Mail log för 12 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9369279-1.9496.68999.040.96
obfuscate47461-2.9746.20097.872.13
obfuscate43430-0.8650.000100.000.00
obfuscate37370-4.0620.000100.000.00
obfuscate36360-1.7440.000100.000.00
obfuscate363510.9006.20097.222.78
obfuscate303001.0000.000100.000.00
obfuscate292901.5030.000100.000.00
obfuscate262601.8620.000100.000.00
obfuscate242400.9250.000100.000.00
obfuscate232301.8870.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9369279-1.9496.68999.040.96
obfuscate47461-2.9746.20097.872.13
obfuscate43430-0.8650.000100.000.00
obfuscate37370-4.0620.000100.000.00
obfuscate36360-1.7440.000100.000.00
obfuscate363510.9006.20097.222.78
obfuscate303001.0000.000100.000.00
obfuscate292901.5030.000100.000.00
obfuscate262601.8620.000100.000.00
obfuscate242400.9250.000100.000.00
obfuscate232301.8870.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9369279-1.9496.68999.040.96
obfuscate181711.0416.10094.445.56
obfuscate363510.9006.20097.222.78
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate212012.1007.30095.244.76
obfuscate2112.2006.20050.0050.00
obfuscate47461-2.9746.20097.872.13
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate19190-3.8470.000100.000.00
obfuscate36360-1.7440.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-52.8500.000100.000.00
obfuscate13130-6.1770.000100.000.00
obfuscate37370-4.0620.000100.000.00
obfuscate19190-3.8470.000100.000.00
obfuscate47461-2.9746.20097.872.13
obfuscate9369279-1.9496.68999.040.96
obfuscate36360-1.7440.000100.000.00
obfuscate43430-0.8650.000100.000.00
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate212012.1007.30095.244.76
obfuscate9369279-1.9496.68999.040.96
obfuscate363510.9006.20097.222.78
obfuscate2112.2006.20050.0050.00
obfuscate47461-2.9746.20097.872.13
obfuscate181711.0416.10094.445.56
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate19190-3.8470.000100.000.00
obfuscate36360-1.7440.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate19190-3.8470.000100.000.00
obfuscate36360-1.7440.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate13130-6.1770.000100.000.00
obfuscate303001.0000.000100.000.00
obfuscate262601.8620.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2201.3500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate2112.2006.20050.0050.00
obfuscate181711.0416.10094.445.56
obfuscate212012.1007.30095.244.76
obfuscate363510.9006.20097.222.78
obfuscate47461-2.9746.20097.872.13
obfuscate9369279-1.9496.68999.040.96
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate19190-3.8470.000100.000.00
obfuscate36360-1.7440.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 101.9 var:
Thu Apr 12 09:53:40 2018; Spam; 101.9; obfuscate; Stora Inspirationsdagen ; JUNK ISO-8859-1QInbjudan_till_Stora_Inspirati...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu Apr 12 03:27:23 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

15 st Spam och 1458 st Ham ger totalt 1473 st Mail (01% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.9400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Apr 13 11:37:00 EDT 2018