&Nu Status


Mail log för 11 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101310049-1.5097.12299.110.89
obfuscate404001.4050.000100.000.00
obfuscate343311.5187.30097.062.94
obfuscate28280-6.8750.000100.000.00
obfuscate272700.9150.000100.000.00
obfuscate252500.7320.000100.000.00
obfuscate242401.2580.000100.000.00
obfuscate232301.5000.000100.000.00
obfuscate22220-32.4230.000100.000.00
obfuscate222201.2910.000100.000.00
obfuscate20191-3.3166.90095.005.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101310049-1.5097.12299.110.89
obfuscate404001.4050.000100.000.00
obfuscate343311.5187.30097.062.94
obfuscate28280-6.8750.000100.000.00
obfuscate272700.9150.000100.000.00
obfuscate252500.7320.000100.000.00
obfuscate242401.2580.000100.000.00
obfuscate232301.5000.000100.000.00
obfuscate22220-32.4230.000100.000.00
obfuscate222201.2910.000100.000.00
obfuscate20191-3.3166.90095.005.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101310049-1.5097.12299.110.89
obfuscate20191-3.3166.90095.005.00
obfuscate2110.1009.60050.0050.00
obfuscate343311.5187.30097.062.94
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate151501.1870.000100.000.00
obfuscate22220-32.4230.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate3302.4000.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-102.7670.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate22220-32.4230.000100.000.00
obfuscate880-12.5370.000100.000.00
obfuscate880-10.4120.000100.000.00
obfuscate28280-6.8750.000100.000.00
obfuscate15150-5.9270.000100.000.00
obfuscate20191-3.3166.90095.005.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate101310049-1.5097.12299.110.89
obfuscate440-0.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.1009.60050.0050.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate343311.5187.30097.062.94
obfuscate101310049-1.5097.12299.110.89
obfuscate20191-3.3166.90095.005.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate151501.1870.000100.000.00
obfuscate22220-32.4230.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate3302.4000.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate151501.1870.000100.000.00
obfuscate22220-32.4230.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate3302.4000.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate330-102.7670.000100.000.00
obfuscate4401.9750.000100.000.00
obfuscate131301.5310.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate2110.1009.60050.0050.00
obfuscate20191-3.3166.90095.005.00
obfuscate343311.5187.30097.062.94
obfuscate101310049-1.5097.12299.110.89
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate151501.1870.000100.000.00
obfuscate22220-32.4230.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate3302.4000.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.6 var:
Wed Apr 11 18:22:03 2018; Spam; 9.6; obfuscate; Sec Capital Loan; JUNK Quick Loans; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Wed Apr 11 00:02:24 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

13 st Spam och 1472 st Ham ger totalt 1485 st Mail (00% spam) till 55 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.3769


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Apr 12 11:37:00 EDT 2018