&Nu Status


Mail log för 10 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9219147-1.6348.65799.240.76
obfuscate474701.4380.000100.000.00
obfuscate313011.1838.00096.773.23
obfuscate26251-2.7048.50096.153.85
obfuscate262601.4150.000100.000.00
obfuscate252321.4136.20092.008.00
obfuscate25241-3.1757.30096.004.00
obfuscate23230-12.5170.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate191902.1370.000100.000.00
obfuscate151501.6470.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9219147-1.6348.65799.240.76
obfuscate474701.4380.000100.000.00
obfuscate313011.1838.00096.773.23
obfuscate262601.4150.000100.000.00
obfuscate26251-2.7048.50096.153.85
obfuscate25241-3.1757.30096.004.00
obfuscate23230-12.5170.000100.000.00
obfuscate252321.4136.20092.008.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate191902.1370.000100.000.00
obfuscate151501.6470.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9219147-1.6348.65799.240.76
obfuscate121022.0807.55083.3316.67
obfuscate252321.4136.20092.008.00
obfuscate26251-2.7048.50096.153.85
obfuscate313011.1838.00096.773.23
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate25241-3.1757.30096.004.00
obfuscate151411.2868.00093.336.67
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate141401.8070.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-75.9500.000100.000.00
obfuscate220-52.8000.000100.000.00
obfuscate440-47.6750.000100.000.00
obfuscate23230-12.5170.000100.000.00
obfuscate990-10.7560.000100.000.00
obfuscate11110-8.6820.000100.000.00
obfuscate14140-5.7210.000100.000.00
obfuscate25241-3.1757.30096.004.00
obfuscate26251-2.7048.50096.153.85
obfuscate9219147-1.6348.65799.240.76
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9219147-1.6348.65799.240.76
obfuscate26251-2.7048.50096.153.85
obfuscate313011.1838.00096.773.23
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate151411.2868.00093.336.67
obfuscate121022.0807.55083.3316.67
obfuscate25241-3.1757.30096.004.00
obfuscate252321.4136.20092.008.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate141401.8070.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate141401.8070.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate2202.7000.000100.000.00
obfuscate141404.0000.000100.000.00
obfuscate23230-12.5170.000100.000.00
obfuscate990-10.7560.000100.000.00
obfuscate3302.2670.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate8801.5750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate121022.0807.55083.3316.67
obfuscate252321.4136.20092.008.00
obfuscate151411.2868.00093.336.67
obfuscate25241-3.1757.30096.004.00
obfuscate26251-2.7048.50096.153.85
obfuscate313011.1838.00096.773.23
obfuscate9219147-1.6348.65799.240.76
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate141401.8070.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.2 var:
Tue Apr 10 01:21:49 2018; Spam; 11.2; obfuscate; UTF-8BTnkgcHJvdG9rb2xsIGkgZGluIEJpdGNvaW4tcGzDpW5ib2s ; JUNK UTF-8BQml0Y29...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue Apr 10 00:46:43 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVmVja291cHBkYXRlcmlu; ...

16 st Spam och 1360 st Ham ger totalt 1376 st Mail (01% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9937


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Apr 11 11:37:00 EDT 2018