&Nu Status


Mail log för 9 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate89888414-1.5658.63698.441.56
obfuscate39390-3.8490.000100.000.00
obfuscate333301.4730.000100.000.00
obfuscate31301-2.7706.20096.773.23
obfuscate292901.5000.000100.000.00
obfuscate242401.4290.000100.000.00
obfuscate181802.2610.000100.000.00
obfuscate161601.2380.000100.000.00
obfuscate161601.1690.000100.000.00
obfuscate161604.0000.000100.000.00
obfuscate161601.6630.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate89888414-1.5658.63698.441.56
obfuscate39390-3.8490.000100.000.00
obfuscate333301.4730.000100.000.00
obfuscate31301-2.7706.20096.773.23
obfuscate292901.5000.000100.000.00
obfuscate242401.4290.000100.000.00
obfuscate181802.2610.000100.000.00
obfuscate161601.2380.000100.000.00
obfuscate161601.1690.000100.000.00
obfuscate161604.0000.000100.000.00
obfuscate161601.6630.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate89888414-1.5658.63698.441.56
obfuscate2020.0008.0000.00100.00
obfuscate31301-2.7706.20096.773.23
obfuscate2110.10010.50050.0050.00
obfuscate131300.1920.000100.000.00
obfuscate141400.9930.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate15150-4.7600.000100.000.00
obfuscate1103.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate770-13.8430.000100.000.00
obfuscate14140-13.6210.000100.000.00
obfuscate13130-5.9150.000100.000.00
obfuscate15150-4.7600.000100.000.00
obfuscate39390-3.8490.000100.000.00
obfuscate31301-2.7706.20096.773.23
obfuscate89888414-1.5658.63698.441.56
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.10010.50050.0050.00
obfuscate89888414-1.5658.63698.441.56
obfuscate2020.0008.0000.00100.00
obfuscate31301-2.7706.20096.773.23
obfuscate131300.1920.000100.000.00
obfuscate141400.9930.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate15150-4.7600.000100.000.00
obfuscate1103.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate131300.1920.000100.000.00
obfuscate141400.9930.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate15150-4.7600.000100.000.00
obfuscate1103.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0008.0000.00100.00
obfuscate2110.10010.50050.0050.00
obfuscate31301-2.7706.20096.773.23
obfuscate89888414-1.5658.63698.441.56
obfuscate131300.1920.000100.000.00
obfuscate141400.9930.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate15150-4.7600.000100.000.00
obfuscate1103.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.2 var:
Mon Apr 9 00:10:24 2018; Spam; 11.2; obfuscate; UTF-8BTnkgcHJvdG9rb2xsIGkgZGluIEJpdGNvaW4tcGzDpW5ib2s ; JUNK UTF-8BQml0Y29...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon Apr 9 01:22:23 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

18 st Spam och 1304 st Ham ger totalt 1322 st Mail (01% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Apr 10 11:37:00 EDT 2018