&Nu Status


Mail log för 8 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8918856-1.7257.08399.330.67
obfuscate323201.3660.000100.000.00
obfuscate303001.5000.000100.000.00
obfuscate28280-2.0430.000100.000.00
obfuscate252504.0000.000100.000.00
obfuscate232301.9300.000100.000.00
obfuscate232301.0220.000100.000.00
obfuscate222201.7000.000100.000.00
obfuscate212101.2950.000100.000.00
obfuscate202001.5550.000100.000.00
obfuscate202001.7200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8918856-1.7257.08399.330.67
obfuscate323201.3660.000100.000.00
obfuscate303001.5000.000100.000.00
obfuscate28280-2.0430.000100.000.00
obfuscate252504.0000.000100.000.00
obfuscate232301.9300.000100.000.00
obfuscate232301.0220.000100.000.00
obfuscate222201.7000.000100.000.00
obfuscate212101.2950.000100.000.00
obfuscate202001.5550.000100.000.00
obfuscate202001.7200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8918856-1.7257.08399.330.67
obfuscate191811.0447.80094.745.26
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate330-100.3330.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate13130-22.8310.000100.000.00
obfuscate3302.4000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate2202.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-100.3330.000100.000.00
obfuscate440-50.2500.000100.000.00
obfuscate13130-22.8310.000100.000.00
obfuscate550-19.8600.000100.000.00
obfuscate12120-7.0750.000100.000.00
obfuscate14140-6.3500.000100.000.00
obfuscate28280-2.0430.000100.000.00
obfuscate8918856-1.7257.08399.330.67
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate1010.0006.1000.00100.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate191811.0447.80094.745.26
obfuscate8918856-1.7257.08399.330.67
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate330-100.3330.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate13130-22.8310.000100.000.00
obfuscate3302.4000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate2202.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-100.3330.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate13130-22.8310.000100.000.00
obfuscate3302.4000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate2202.7000.000100.000.00
obfuscate7702.5000.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate4401.2750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate191811.0447.80094.745.26
obfuscate8918856-1.7257.08399.330.67
obfuscate330-100.3330.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate13130-22.8310.000100.000.00
obfuscate3302.4000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate2202.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 7.9 var:
Sun Apr 8 11:01:46 2018; Spam; 7.9; obfuscate; UTF-8BV2hlcmUgV2lu ; JUNK UTF-8BSGVsbG8gTWF0dGlhcyBFcmlrc3Nvbi4gNyBTdWx0YW5zI...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun Apr 8 01:07:23 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

8 st Spam och 1286 st Ham ger totalt 1294 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.0500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Apr 9 11:37:00 EDT 2018