&Nu Status


Mail log för 7 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8358323-1.70811.00099.640.36
obfuscate34340-4.5760.000100.000.00
obfuscate323201.5000.000100.000.00
obfuscate262151.2147.50080.7719.23
obfuscate161601.0690.000100.000.00
obfuscate15150-5.1000.000100.000.00
obfuscate141400.7210.000100.000.00
obfuscate111100.5450.000100.000.00
obfuscate11110-7.4000.000100.000.00
obfuscate101002.4500.000100.000.00
obfuscate8802.0500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8358323-1.70811.00099.640.36
obfuscate34340-4.5760.000100.000.00
obfuscate323201.5000.000100.000.00
obfuscate262151.2147.50080.7719.23
obfuscate161601.0690.000100.000.00
obfuscate15150-5.1000.000100.000.00
obfuscate141400.7210.000100.000.00
obfuscate111100.5450.000100.000.00
obfuscate11110-7.4000.000100.000.00
obfuscate101002.4500.000100.000.00
obfuscate8802.0500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262151.2147.50080.7719.23
obfuscate8358323-1.70811.00099.640.36
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate7700.8290.000100.000.00
obfuscate5501.2400.000100.000.00
obfuscate3300.0670.000100.000.00
obfuscate15150-5.1000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-34.4670.000100.000.00
obfuscate330-32.4330.000100.000.00
obfuscate880-25.7880.000100.000.00
obfuscate11110-7.4000.000100.000.00
obfuscate15150-5.1000.000100.000.00
obfuscate34340-4.5760.000100.000.00
obfuscate8358323-1.70811.00099.640.36
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate3300.0670.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8358323-1.70811.00099.640.36
obfuscate262151.2147.50080.7719.23
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate7700.8290.000100.000.00
obfuscate5501.2400.000100.000.00
obfuscate3300.0670.000100.000.00
obfuscate15150-5.1000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate7700.8290.000100.000.00
obfuscate5501.2400.000100.000.00
obfuscate3300.0670.000100.000.00
obfuscate15150-5.1000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate111100.5450.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262151.2147.50080.7719.23
obfuscate8358323-1.70811.00099.640.36
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate7700.8290.000100.000.00
obfuscate5501.2400.000100.000.00
obfuscate3300.0670.000100.000.00
obfuscate15150-5.1000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.6 var:
Sat Apr 7 16:36:39 2018; Spam; 11.6; obfuscate; Jag kommer personligen att se till att din iPhone X skickas till dig. ; JUN...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sat Apr 7 01:35:43 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

8 st Spam och 1092 st Ham ger totalt 1100 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.8125


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Apr 8 11:37:00 EDT 2018