&Nu Status


Mail log för 6 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate87384132-1.9748.20396.333.67
obfuscate414101.2000.000100.000.00
obfuscate40391-1.27912.40097.502.50
obfuscate363604.0000.000100.000.00
obfuscate333031.24710.86790.919.09
obfuscate272701.5000.000100.000.00
obfuscate24231-7.1526.10095.834.17
obfuscate23230-17.2610.000100.000.00
obfuscate222201.2820.000100.000.00
obfuscate20200-2.7000.000100.000.00
obfuscate19181-3.63312.40094.745.26

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate87384132-1.9748.20396.333.67
obfuscate414101.2000.000100.000.00
obfuscate40391-1.27912.40097.502.50
obfuscate363604.0000.000100.000.00
obfuscate333031.24710.86790.919.09
obfuscate272701.5000.000100.000.00
obfuscate23230-17.2610.000100.000.00
obfuscate24231-7.1526.10095.834.17
obfuscate222201.2820.000100.000.00
obfuscate20200-2.7000.000100.000.00
obfuscate19190-9.3950.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate87384132-1.9748.20396.333.67
obfuscate333031.24710.86790.919.09
obfuscate19181-3.63312.40094.745.26
obfuscate40391-1.27912.40097.502.50
obfuscate24231-7.1526.10095.834.17
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5502.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate11110-8.1730.000100.000.00
obfuscate222201.2820.000100.000.00
obfuscate4401.8500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-79.5800.000100.000.00
obfuscate330-66.7000.000100.000.00
obfuscate23230-17.2610.000100.000.00
obfuscate770-15.1290.000100.000.00
obfuscate880-11.7000.000100.000.00
obfuscate19190-9.3950.000100.000.00
obfuscate11110-8.1730.000100.000.00
obfuscate24231-7.1526.10095.834.17
obfuscate16160-5.0750.000100.000.00
obfuscate19181-3.63312.40094.745.26
obfuscate20200-2.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19181-3.63312.40094.745.26
obfuscate40391-1.27912.40097.502.50
obfuscate333031.24710.86790.919.09
obfuscate87384132-1.9748.20396.333.67
obfuscate24231-7.1526.10095.834.17
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5502.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate11110-8.1730.000100.000.00
obfuscate222201.2820.000100.000.00
obfuscate4401.8500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5502.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate11110-8.1730.000100.000.00
obfuscate222201.2820.000100.000.00
obfuscate4401.8500.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate363604.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate333031.24710.86790.919.09
obfuscate19181-3.63312.40094.745.26
obfuscate24231-7.1526.10095.834.17
obfuscate87384132-1.9748.20396.333.67
obfuscate40391-1.27912.40097.502.50
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5502.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate11110-8.1730.000100.000.00
obfuscate222201.2820.000100.000.00
obfuscate4401.8500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Fri Apr 6 12:58:53 2018; Spam; 12.4; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Vi tror att du kommer att gilla dessa anslagstavlor; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri Apr 6 00:02:23 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

38 st Spam och 1343 st Ham ger totalt 1381 st Mail (02% spam) till 58 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5789


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Apr 7 11:37:00 EDT 2018