&Nu Status


Mail log för 5 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1064103232-0.7377.96996.993.01
obfuscate404001.3400.000100.000.00
obfuscate404001.5850.000100.000.00
obfuscate34340-2.5060.000100.000.00
obfuscate323204.0000.000100.000.00
obfuscate31310-2.2520.000100.000.00
obfuscate282711.200102.30096.433.57
obfuscate272701.5000.000100.000.00
obfuscate26260-2.3770.000100.000.00
obfuscate26251-6.8806.20096.153.85
obfuscate232301.2480.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1064103232-0.7377.96996.993.01
obfuscate404001.3400.000100.000.00
obfuscate404001.5850.000100.000.00
obfuscate34340-2.5060.000100.000.00
obfuscate323204.0000.000100.000.00
obfuscate31310-2.2520.000100.000.00
obfuscate282711.200102.30096.433.57
obfuscate272701.5000.000100.000.00
obfuscate26260-2.3770.000100.000.00
obfuscate26251-6.8806.20096.153.85
obfuscate232301.2480.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1064103232-0.7377.96996.993.01
obfuscate23212-2.8247.20091.308.70
obfuscate282711.200102.30096.433.57
obfuscate26251-6.8806.20096.153.85
obfuscate2112.2006.20050.0050.00
obfuscate2114.9008.00050.0050.00
obfuscate181801.5720.000100.000.00
obfuscate232301.2480.000100.000.00
obfuscate222201.7230.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-82.7170.000100.000.00
obfuscate330-69.0330.000100.000.00
obfuscate770-26.6290.000100.000.00
obfuscate16160-17.2940.000100.000.00
obfuscate12120-16.0920.000100.000.00
obfuscate770-12.2000.000100.000.00
obfuscate22220-7.4230.000100.000.00
obfuscate26251-6.8806.20096.153.85
obfuscate16160-4.9690.000100.000.00
obfuscate23212-2.8247.20091.308.70
obfuscate34340-2.5060.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate282711.200102.30096.433.57
obfuscate2114.9008.00050.0050.00
obfuscate1064103232-0.7377.96996.993.01
obfuscate23212-2.8247.20091.308.70
obfuscate26251-6.8806.20096.153.85
obfuscate2112.2006.20050.0050.00
obfuscate181801.5720.000100.000.00
obfuscate232301.2480.000100.000.00
obfuscate222201.7230.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181801.5720.000100.000.00
obfuscate232301.2480.000100.000.00
obfuscate222201.7230.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate34340-2.5060.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate26260-2.3770.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.2006.20050.0050.00
obfuscate2114.9008.00050.0050.00
obfuscate23212-2.8247.20091.308.70
obfuscate26251-6.8806.20096.153.85
obfuscate282711.200102.30096.433.57
obfuscate1064103232-0.7377.96996.993.01
obfuscate181801.5720.000100.000.00
obfuscate232301.2480.000100.000.00
obfuscate222201.7230.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 102.3 var:
Thu Apr 5 06:44:58 2018; Spam; 102.3; obfuscate; UTF-8QMotormC3A4nnen ; JUNK UTF-8BRGVsdGEgaSB2w6VyIG1pbmktdW5kZXJzw7ZrbmluZy...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu Apr 5 00:57:23 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

38 st Spam och 1602 st Ham ger totalt 1640 st Mail (02% spam) till 60 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.3184


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Apr 6 11:37:00 EDT 2018