&Nu Status


Mail log för 4 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate88086812-0.7228.57598.641.36
obfuscate505001.2200.000100.000.00
obfuscate40391-1.7236.00097.502.50
obfuscate373704.0000.000100.000.00
obfuscate353501.1660.000100.000.00
obfuscate262601.5000.000100.000.00
obfuscate242401.0210.000100.000.00
obfuscate222201.2230.000100.000.00
obfuscate21210-13.1000.000100.000.00
obfuscate202001.3750.000100.000.00
obfuscate19190-15.6260.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate88086812-0.7228.57598.641.36
obfuscate505001.2200.000100.000.00
obfuscate40391-1.7236.00097.502.50
obfuscate373704.0000.000100.000.00
obfuscate353501.1660.000100.000.00
obfuscate262601.5000.000100.000.00
obfuscate242401.0210.000100.000.00
obfuscate222201.2230.000100.000.00
obfuscate21210-13.1000.000100.000.00
obfuscate202001.3750.000100.000.00
obfuscate19190-15.6260.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate88086812-0.7228.57598.641.36
obfuscate40391-1.7236.00097.502.50
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate1103.8000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate11110-8.6550.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate5500.0000.000100.000.00
obfuscate353501.1660.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-105.2000.000100.000.00
obfuscate220-97.6500.000100.000.00
obfuscate660-17.1170.000100.000.00
obfuscate19190-15.6260.000100.000.00
obfuscate21210-13.1000.000100.000.00
obfuscate15150-12.1200.000100.000.00
obfuscate11110-8.6550.000100.000.00
obfuscate18180-4.5170.000100.000.00
obfuscate40391-1.7236.00097.502.50
obfuscate88086812-0.7228.57598.641.36
obfuscate330-0.2330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate88086812-0.7228.57598.641.36
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate40391-1.7236.00097.502.50
obfuscate1103.8000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate11110-8.6550.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate5500.0000.000100.000.00
obfuscate353501.1660.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1103.8000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate11110-8.6550.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate5500.0000.000100.000.00
obfuscate353501.1660.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00
obfuscate660-17.1170.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate40391-1.7236.00097.502.50
obfuscate88086812-0.7228.57598.641.36
obfuscate1103.8000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate11110-8.6550.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate5500.0000.000100.000.00
obfuscate353501.1660.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.6 var:
Wed Apr 4 06:00:41 2018; Spam; 10.6; obfuscate; UTF-8BQml0Y29pbiDDtnZlcmbDtnJpbmcgaGFyIHVwcG3DpHJrc2FtbWF0cw ; JUNK UTF-8BRGluIEJ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Wed Apr 4 00:41:48 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGVqIEJpcmdpdHRhLCBk; ...

14 st Spam och 1369 st Ham ger totalt 1383 st Mail (01% spam) till 57 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Apr 5 11:37:00 EDT 2018