&Nu Status


Mail log för 3 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate83681719-1.1369.06897.732.27
obfuscate424201.4540.000100.000.00
obfuscate414101.1900.000100.000.00
obfuscate393904.0000.000100.000.00
obfuscate35350-1.3910.000100.000.00
obfuscate272701.0520.000100.000.00
obfuscate26260-2.3650.000100.000.00
obfuscate242401.6960.000100.000.00
obfuscate23230-7.6130.000100.000.00
obfuscate222201.5000.000100.000.00
obfuscate20200-13.6100.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate83681719-1.1369.06897.732.27
obfuscate424201.4540.000100.000.00
obfuscate414101.1900.000100.000.00
obfuscate393904.0000.000100.000.00
obfuscate35350-1.3910.000100.000.00
obfuscate272701.0520.000100.000.00
obfuscate26260-2.3650.000100.000.00
obfuscate242401.6960.000100.000.00
obfuscate23230-7.6130.000100.000.00
obfuscate222201.5000.000100.000.00
obfuscate20200-13.6100.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate83681719-1.1369.06897.732.27
obfuscate5321.20010.40060.0040.00
obfuscate4313.3336.50075.0025.00
obfuscate121112.1276.70091.678.33
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate161511.4476.40093.756.25
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate220-101.3000.000100.000.00
obfuscate2203.6000.000100.000.00
obfuscate1104.2000.000100.000.00
obfuscate171701.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-101.3000.000100.000.00
obfuscate330-66.2330.000100.000.00
obfuscate18180-15.4830.000100.000.00
obfuscate20200-13.6100.000100.000.00
obfuscate10100-8.4800.000100.000.00
obfuscate23230-7.6130.000100.000.00
obfuscate26260-2.3650.000100.000.00
obfuscate35350-1.3910.000100.000.00
obfuscate83681719-1.1369.06897.732.27
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5321.20010.40060.0040.00
obfuscate83681719-1.1369.06897.732.27
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate121112.1276.70091.678.33
obfuscate4313.3336.50075.0025.00
obfuscate161511.4476.40093.756.25
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate220-101.3000.000100.000.00
obfuscate2203.6000.000100.000.00
obfuscate1104.2000.000100.000.00
obfuscate171701.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate220-101.3000.000100.000.00
obfuscate2203.6000.000100.000.00
obfuscate1104.2000.000100.000.00
obfuscate171701.6000.000100.000.00
obfuscate23230-7.6130.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate191901.1320.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate3301.6670.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.1008.00050.0050.00
obfuscate5321.20010.40060.0040.00
obfuscate4313.3336.50075.0025.00
obfuscate121112.1276.70091.678.33
obfuscate161511.4476.40093.756.25
obfuscate83681719-1.1369.06897.732.27
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate220-101.3000.000100.000.00
obfuscate2203.6000.000100.000.00
obfuscate1104.2000.000100.000.00
obfuscate171701.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.1 var:
Tue Apr 3 13:47:59 2018; Spam; 11.1; obfuscate; UTF-8BQnLDpG5uIGZldHQgc25hYmJ0IG9jaCBlZmZla3RpdnQgdXRhbiBtb3Rpb24 ; JUNK ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue Apr 3 00:23:06 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

25 st Spam och 1330 st Ham ger totalt 1355 st Mail (01% spam) till 58 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.8280


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Apr 4 11:37:00 EDT 2018