&Nu Status


Mail log för 2 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6726666-3.4299.56799.110.89
obfuscate383801.4610.000100.000.00
obfuscate363604.0000.000100.000.00
obfuscate333301.5000.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate201910.8536.20095.005.00
obfuscate19190-3.5740.000100.000.00
obfuscate171701.2240.000100.000.00
obfuscate171701.1180.000100.000.00
obfuscate14140-13.7070.000100.000.00
obfuscate131301.8460.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6726666-3.4299.56799.110.89
obfuscate383801.4610.000100.000.00
obfuscate363604.0000.000100.000.00
obfuscate333301.5000.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate19190-3.5740.000100.000.00
obfuscate201910.8536.20095.005.00
obfuscate171701.2240.000100.000.00
obfuscate171701.1180.000100.000.00
obfuscate14140-13.7070.000100.000.00
obfuscate131301.8460.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6726666-3.4299.56799.110.89
obfuscate2020.0008.1000.00100.00
obfuscate201910.8536.20095.005.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate5501.3400.000100.000.00
obfuscate333301.5000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate363604.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-102.8000.000100.000.00
obfuscate330-102.7670.000100.000.00
obfuscate440-25.8500.000100.000.00
obfuscate10100-20.3400.000100.000.00
obfuscate11110-17.4910.000100.000.00
obfuscate14140-13.7070.000100.000.00
obfuscate990-8.6670.000100.000.00
obfuscate19190-3.5740.000100.000.00
obfuscate6726666-3.4299.56799.110.89
obfuscate2020.0008.1000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6726666-3.4299.56799.110.89
obfuscate2020.0008.1000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate201910.8536.20095.005.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate5501.3400.000100.000.00
obfuscate333301.5000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate363604.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate5501.3400.000100.000.00
obfuscate333301.5000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate363604.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate101000.8700.000100.000.00
obfuscate131301.8460.000100.000.00
obfuscate8800.8880.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0008.1000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate201910.8536.20095.005.00
obfuscate6726666-3.4299.56799.110.89
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate5501.3400.000100.000.00
obfuscate333301.5000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate363604.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.1 var:
Mon Apr 2 12:42:02 2018; Spam; 11.1; obfuscate; UTF-8BQnLDpG5uIGZldHQgc25hYmJ0IG9jaCBlZmZla3RpdnQgdXRhbiBtb3Rpb24 ; JUNK ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon Apr 2 00:08:06 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

10 st Spam och 1021 st Ham ger totalt 1031 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Apr 3 11:37:00 EDT 2018