&Nu Status


Mail log för 1 April - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate71268329-2.9018.04595.934.07
obfuscate33330-4.7610.000100.000.00
obfuscate262601.4690.000100.000.00
obfuscate23221-3.355102.30095.654.35
obfuscate22220-3.1320.000100.000.00
obfuscate21210-3.4330.000100.000.00
obfuscate202001.0600.000100.000.00
obfuscate151501.5600.000100.000.00
obfuscate14140-13.7930.000100.000.00
obfuscate141404.0000.000100.000.00
obfuscate141400.2140.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate71268329-2.9018.04595.934.07
obfuscate33330-4.7610.000100.000.00
obfuscate262601.4690.000100.000.00
obfuscate22220-3.1320.000100.000.00
obfuscate23221-3.355102.30095.654.35
obfuscate21210-3.4330.000100.000.00
obfuscate202001.0600.000100.000.00
obfuscate151501.5600.000100.000.00
obfuscate14140-13.7930.000100.000.00
obfuscate141404.0000.000100.000.00
obfuscate141400.2140.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate71268329-2.9018.04595.934.07
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate23221-3.355102.30095.654.35
obfuscate14140-13.7930.000100.000.00
obfuscate550-20.4600.000100.000.00
obfuscate5500.4800.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate121201.2080.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate440-73.4250.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.4000.000100.000.00
obfuscate440-101.6750.000100.000.00
obfuscate440-73.4250.000100.000.00
obfuscate220-48.2500.000100.000.00
obfuscate440-25.1500.000100.000.00
obfuscate550-20.4600.000100.000.00
obfuscate14140-13.7930.000100.000.00
obfuscate770-12.7140.000100.000.00
obfuscate13130-6.2920.000100.000.00
obfuscate33330-4.7610.000100.000.00
obfuscate21210-3.4330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-3.355102.30095.654.35
obfuscate71268329-2.9018.04595.934.07
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate14140-13.7930.000100.000.00
obfuscate550-20.4600.000100.000.00
obfuscate5500.4800.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate121201.2080.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate440-73.4250.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-13.7930.000100.000.00
obfuscate550-20.4600.000100.000.00
obfuscate5500.4800.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate121201.2080.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate440-73.4250.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate110-102.4000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate23221-3.355102.30095.654.35
obfuscate71268329-2.9018.04595.934.07
obfuscate14140-13.7930.000100.000.00
obfuscate550-20.4600.000100.000.00
obfuscate5500.4800.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate121201.2080.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate440-73.4250.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 102.3 var:
Sun Apr 1 07:30:56 2018; Spam; 102.3; obfuscate; UTF-8QSkellefteC3A5_Kraft ; JUNK UTF-8BSsOkbWbDtnIgb2NoIGbDpSBlbiBUcmlzc...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun Apr 1 00:36:26 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; See Doreen Robinsons post and other notifications tha...

31 st Spam och 1022 st Ham ger totalt 1053 st Mail (02% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.0258


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Apr 2 11:37:00 EDT 2018