&Nu Status


Mail log för 12 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate75272626-3.4429.08896.543.46
obfuscate424201.1740.000100.000.00
obfuscate424204.0000.000100.000.00
obfuscate313011.0006.20096.773.23
obfuscate30300-2.5430.000100.000.00
obfuscate26260-11.1380.000100.000.00
obfuscate262601.5000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5780.000100.000.00
obfuscate222201.0550.000100.000.00
obfuscate19190-25.2840.000100.000.00
obfuscate19190-4.0420.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate75272626-3.4429.08896.543.46
obfuscate424201.1740.000100.000.00
obfuscate424204.0000.000100.000.00
obfuscate313011.0006.20096.773.23
obfuscate30300-2.5430.000100.000.00
obfuscate26260-11.1380.000100.000.00
obfuscate262601.5000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5780.000100.000.00
obfuscate222201.0550.000100.000.00
obfuscate19190-25.2840.000100.000.00
obfuscate19190-4.0420.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate75272626-3.4429.08896.543.46
obfuscate313011.0006.20096.773.23
obfuscate3214.5006.10066.6733.33
obfuscate2115.6006.20050.0050.00
obfuscate12111-7.4276.70091.678.33
obfuscate1104.8000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5780.000100.000.00
obfuscate330-97.4000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.4000.000100.000.00
obfuscate550-38.8600.000100.000.00
obfuscate440-25.8250.000100.000.00
obfuscate15150-25.5330.000100.000.00
obfuscate19190-25.2840.000100.000.00
obfuscate770-13.4710.000100.000.00
obfuscate26260-11.1380.000100.000.00
obfuscate12111-7.4276.70091.678.33
obfuscate19190-4.0420.000100.000.00
obfuscate75272626-3.4429.08896.543.46
obfuscate23230-2.5780.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate75272626-3.4429.08896.543.46
obfuscate12111-7.4276.70091.678.33
obfuscate313011.0006.20096.773.23
obfuscate2115.6006.20050.0050.00
obfuscate3214.5006.10066.6733.33
obfuscate1104.8000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5780.000100.000.00
obfuscate330-97.4000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1104.8000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5780.000100.000.00
obfuscate330-97.4000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate171700.5760.000100.000.00
obfuscate770-13.4710.000100.000.00
obfuscate424201.1740.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate26260-11.1380.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.6006.20050.0050.00
obfuscate3214.5006.10066.6733.33
obfuscate12111-7.4276.70091.678.33
obfuscate75272626-3.4429.08896.543.46
obfuscate313011.0006.20096.773.23
obfuscate1104.8000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5780.000100.000.00
obfuscate330-97.4000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.6 var:
Mon Mar 12 03:06:50 2018; Spam; 11.6; obfuscate; UTF-8BRGluIEJpdGNvaW4gaGFyIGJsaXZpdCBrw7ZwdCE ; JUNK Misslyckad registrerin...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon Mar 12 00:48:24 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

30 st Spam och 1187 st Ham ger totalt 1217 st Mail (02% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Mar 13 11:37:00 EDT 2018