&Nu Status


Mail log för 11 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73771621-3.6358.78197.152.85
obfuscate32320-4.8280.000100.000.00
obfuscate292901.5000.000100.000.00
obfuscate282621.1386.30092.867.14
obfuscate272701.1560.000100.000.00
obfuscate26260-2.1540.000100.000.00
obfuscate26251-2.5246.20096.153.85
obfuscate252502.0840.000100.000.00
obfuscate222201.2640.000100.000.00
obfuscate181802.2830.000100.000.00
obfuscate18180-4.8170.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73771621-3.6358.78197.152.85
obfuscate32320-4.8280.000100.000.00
obfuscate292901.5000.000100.000.00
obfuscate272701.1560.000100.000.00
obfuscate26260-2.1540.000100.000.00
obfuscate282621.1386.30092.867.14
obfuscate252502.0840.000100.000.00
obfuscate26251-2.5246.20096.153.85
obfuscate222201.2640.000100.000.00
obfuscate181802.2830.000100.000.00
obfuscate18180-4.8170.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73771621-3.6358.78197.152.85
obfuscate282621.1386.30092.867.14
obfuscate2110.90012.30050.0050.00
obfuscate26251-2.5246.20096.153.85
obfuscate111012.8206.20090.919.09
obfuscate1105.1000.000100.000.00
obfuscate7701.0570.000100.000.00
obfuscate111101.1640.000100.000.00
obfuscate8801.2000.000100.000.00
obfuscate26260-2.1540.000100.000.00
obfuscate4401.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.2000.000100.000.00
obfuscate220-102.8000.000100.000.00
obfuscate330-34.9000.000100.000.00
obfuscate770-14.4290.000100.000.00
obfuscate32320-4.8280.000100.000.00
obfuscate18180-4.8170.000100.000.00
obfuscate73771621-3.6358.78197.152.85
obfuscate26251-2.5246.20096.153.85
obfuscate26260-2.1540.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate141400.0860.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.90012.30050.0050.00
obfuscate73771621-3.6358.78197.152.85
obfuscate282621.1386.30092.867.14
obfuscate26251-2.5246.20096.153.85
obfuscate111012.8206.20090.919.09
obfuscate1105.1000.000100.000.00
obfuscate7701.0570.000100.000.00
obfuscate111101.1640.000100.000.00
obfuscate8801.2000.000100.000.00
obfuscate26260-2.1540.000100.000.00
obfuscate4401.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1105.1000.000100.000.00
obfuscate7701.0570.000100.000.00
obfuscate111101.1640.000100.000.00
obfuscate8801.2000.000100.000.00
obfuscate26260-2.1540.000100.000.00
obfuscate4401.7000.000100.000.00
obfuscate4400.5500.000100.000.00
obfuscate770-14.4290.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate3301.3330.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.90012.30050.0050.00
obfuscate111012.8206.20090.919.09
obfuscate282621.1386.30092.867.14
obfuscate26251-2.5246.20096.153.85
obfuscate73771621-3.6358.78197.152.85
obfuscate1105.1000.000100.000.00
obfuscate7701.0570.000100.000.00
obfuscate111101.1640.000100.000.00
obfuscate8801.2000.000100.000.00
obfuscate26260-2.1540.000100.000.00
obfuscate4401.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.3 var:
Sun Mar 11 12:24:43 2018; Spam; 12.3; obfuscate; DM Frayne ; JUNK Re (5); ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun Mar 11 00:58:22 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

26 st Spam och 1107 st Ham ger totalt 1133 st Mail (02% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5269


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 12 11:37:00 EDT 2018