&Nu Status


Mail log för 10 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate85784512-2.77210.28398.601.40
obfuscate505004.0000.000100.000.00
obfuscate404001.1480.000100.000.00
obfuscate272701.8700.000100.000.00
obfuscate232301.5000.000100.000.00
obfuscate16160-4.7630.000100.000.00
obfuscate151501.7600.000100.000.00
obfuscate14140-5.5930.000100.000.00
obfuscate131301.4850.000100.000.00
obfuscate121200.7000.000100.000.00
obfuscate121201.0080.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate85784512-2.77210.28398.601.40
obfuscate505004.0000.000100.000.00
obfuscate404001.1480.000100.000.00
obfuscate272701.8700.000100.000.00
obfuscate232301.5000.000100.000.00
obfuscate16160-4.7630.000100.000.00
obfuscate151501.7600.000100.000.00
obfuscate14140-5.5930.000100.000.00
obfuscate131301.4850.000100.000.00
obfuscate121200.7000.000100.000.00
obfuscate121201.0080.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate85784512-2.77210.28398.601.40
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate272701.8700.000100.000.00
obfuscate2203.5500.000100.000.00
obfuscate5501.7800.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate14140-5.5930.000100.000.00
obfuscate505004.0000.000100.000.00
obfuscate10100-30.3300.000100.000.00
obfuscate16160-4.7630.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.1500.000100.000.00
obfuscate330-32.0000.000100.000.00
obfuscate10100-30.3300.000100.000.00
obfuscate550-20.2200.000100.000.00
obfuscate14140-5.5930.000100.000.00
obfuscate16160-4.7630.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate85784512-2.77210.28398.601.40
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1010.0006.1000.00100.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate85784512-2.77210.28398.601.40
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate272701.8700.000100.000.00
obfuscate2203.5500.000100.000.00
obfuscate5501.7800.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate14140-5.5930.000100.000.00
obfuscate505004.0000.000100.000.00
obfuscate10100-30.3300.000100.000.00
obfuscate16160-4.7630.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate272701.8700.000100.000.00
obfuscate2203.5500.000100.000.00
obfuscate5501.7800.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate14140-5.5930.000100.000.00
obfuscate505004.0000.000100.000.00
obfuscate10100-30.3300.000100.000.00
obfuscate16160-4.7630.000100.000.00
obfuscate232301.5000.000100.000.00
obfuscate111101.3640.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate85784512-2.77210.28398.601.40
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate272701.8700.000100.000.00
obfuscate2203.5500.000100.000.00
obfuscate5501.7800.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate14140-5.5930.000100.000.00
obfuscate505004.0000.000100.000.00
obfuscate10100-30.3300.000100.000.00
obfuscate16160-4.7630.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.2 var:
Sat Mar 10 20:04:32 2018; Spam; 11.2; obfuscate; UTF-8BTnkgcHJvdG9rb2xsIGkgZGluIEJpdGNvaW4tcGzDpW5ib2s ; JUNK UTF-8BQml0Y29...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sat Mar 10 02:27:07 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; Let Joel Svensson know you are thinking of him on his birth...

13 st Spam och 1175 st Ham ger totalt 1188 st Mail (01% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9615


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 11 11:37:00 EDT 2018