&Nu Status


Mail log för 9 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9659605-2.1849.96099.480.52
obfuscate454320.9026.15095.564.44
obfuscate39390-4.0870.000100.000.00
obfuscate343401.2470.000100.000.00
obfuscate29290-13.3030.000100.000.00
obfuscate282804.0000.000100.000.00
obfuscate272701.5000.000100.000.00
obfuscate272700.8960.000100.000.00
obfuscate27270-18.3220.000100.000.00
obfuscate232211.6456.00095.654.35
obfuscate212101.3330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9659605-2.1849.96099.480.52
obfuscate454320.9026.15095.564.44
obfuscate39390-4.0870.000100.000.00
obfuscate343401.2470.000100.000.00
obfuscate29290-13.3030.000100.000.00
obfuscate282804.0000.000100.000.00
obfuscate272701.5000.000100.000.00
obfuscate272700.8960.000100.000.00
obfuscate27270-18.3220.000100.000.00
obfuscate232211.6456.00095.654.35
obfuscate212101.3330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9659605-2.1849.96099.480.52
obfuscate454320.9026.15095.564.44
obfuscate232211.6456.00095.654.35
obfuscate20191-3.8956.30095.005.00
obfuscate181711.2656.30094.445.56
obfuscate3305.2000.000100.000.00
obfuscate282804.0000.000100.000.00
obfuscate131301.7460.000100.000.00
obfuscate5502.7600.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-101.3000.000100.000.00
obfuscate330-97.9000.000100.000.00
obfuscate27270-18.3220.000100.000.00
obfuscate29290-13.3030.000100.000.00
obfuscate880-11.8750.000100.000.00
obfuscate11110-7.7090.000100.000.00
obfuscate39390-4.0870.000100.000.00
obfuscate20191-3.8956.30095.005.00
obfuscate9659605-2.1849.96099.480.52
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9659605-2.1849.96099.480.52
obfuscate20191-3.8956.30095.005.00
obfuscate181711.2656.30094.445.56
obfuscate454320.9026.15095.564.44
obfuscate232211.6456.00095.654.35
obfuscate3305.2000.000100.000.00
obfuscate282804.0000.000100.000.00
obfuscate131301.7460.000100.000.00
obfuscate5502.7600.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3305.2000.000100.000.00
obfuscate282804.0000.000100.000.00
obfuscate131301.7460.000100.000.00
obfuscate5502.7600.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate2201.1000.000100.000.00
obfuscate151501.1670.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2203.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181711.2656.30094.445.56
obfuscate20191-3.8956.30095.005.00
obfuscate454320.9026.15095.564.44
obfuscate232211.6456.00095.654.35
obfuscate9659605-2.1849.96099.480.52
obfuscate3305.2000.000100.000.00
obfuscate282804.0000.000100.000.00
obfuscate131301.7460.000100.000.00
obfuscate5502.7600.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.2 var:
Fri Mar 9 18:48:38 2018; Spam; 11.2; obfuscate; UTF-8BTnkgcHJvdG9rb2xsIGkgZGluIEJpdGNvaW4tcGzDpW5ib2s ; JUNK UTF-8BQml0Y29...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri Mar 9 23:58:42 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

10 st Spam och 1480 st Ham ger totalt 1490 st Mail (00% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0700


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Mar 10 11:37:00 EST 2018