&Nu Status


Mail log för 8 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1048102127-2.0379.70497.422.58
obfuscate47470-3.1910.000100.000.00
obfuscate444401.3200.000100.000.00
obfuscate383711.4306.20097.372.63
obfuscate363601.7580.000100.000.00
obfuscate333301.0150.000100.000.00
obfuscate323204.0000.000100.000.00
obfuscate313101.4940.000100.000.00
obfuscate302911.6316.20096.673.33
obfuscate262601.5000.000100.000.00
obfuscate25250-3.1040.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1048102127-2.0379.70497.422.58
obfuscate47470-3.1910.000100.000.00
obfuscate444401.3200.000100.000.00
obfuscate383711.4306.20097.372.63
obfuscate363601.7580.000100.000.00
obfuscate333301.0150.000100.000.00
obfuscate323204.0000.000100.000.00
obfuscate313101.4940.000100.000.00
obfuscate302911.6316.20096.673.33
obfuscate262601.5000.000100.000.00
obfuscate25250-3.1040.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1048102127-2.0379.70497.422.58
obfuscate181712.8416.20094.445.56
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate302911.6316.20096.673.33
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate383711.4306.20097.372.63
obfuscate5411.3256.20080.0020.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate47470-3.1910.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-103.5000.000100.000.00
obfuscate220-100.8000.000100.000.00
obfuscate19190-25.6530.000100.000.00
obfuscate880-23.5380.000100.000.00
obfuscate11110-8.1090.000100.000.00
obfuscate47470-3.1910.000100.000.00
obfuscate25250-3.1040.000100.000.00
obfuscate1048102127-2.0379.70497.422.58
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate1010.0007.5000.00100.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate1048102127-2.0379.70497.422.58
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate181712.8416.20094.445.56
obfuscate302911.6316.20096.673.33
obfuscate383711.4306.20097.372.63
obfuscate5411.3256.20080.0020.00
obfuscate47470-3.1910.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate47470-3.1910.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate5501.8000.000100.000.00
obfuscate6601.4830.000100.000.00
obfuscate323204.0000.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate5411.3256.20080.0020.00
obfuscate181712.8416.20094.445.56
obfuscate302911.6316.20096.673.33
obfuscate383711.4306.20097.372.63
obfuscate1048102127-2.0379.70497.422.58
obfuscate47470-3.1910.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 101.9 var:
Thu Mar 8 08:06:36 2018; Spam; 101.9; obfuscate; VisaUppskattning ; JUNK ISO-8859-1QVill_du_skapa_hjE4ltedE5d_i_fikarummet_i_p...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu Mar 8 23:33:33 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

34 st Spam och 1618 st Ham ger totalt 1652 st Mail (02% spam) till 63 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.8588


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 9 11:37:00 EST 2018