&Nu Status


Mail log för 7 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1061102833-1.9068.75296.893.11
obfuscate52520-2.4690.000100.000.00
obfuscate40400-1.2350.000100.000.00
obfuscate38380-1.3580.000100.000.00
obfuscate29290-2.2660.000100.000.00
obfuscate24240-3.3960.000100.000.00
obfuscate23230-2.9390.000100.000.00
obfuscate202001.5050.000100.000.00
obfuscate202004.0000.000100.000.00
obfuscate191721.5249.00089.4710.53
obfuscate171701.5410.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1061102833-1.9068.75296.893.11
obfuscate52520-2.4690.000100.000.00
obfuscate40400-1.2350.000100.000.00
obfuscate38380-1.3580.000100.000.00
obfuscate29290-2.2660.000100.000.00
obfuscate24240-3.3960.000100.000.00
obfuscate23230-2.9390.000100.000.00
obfuscate202001.5050.000100.000.00
obfuscate202004.0000.000100.000.00
obfuscate191721.5249.00089.4710.53
obfuscate171701.5410.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1061102833-1.9068.75296.893.11
obfuscate191721.5249.00089.4710.53
obfuscate2110.0006.20050.0050.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate101002.2100.000100.000.00
obfuscate141401.2640.000100.000.00
obfuscate171701.5410.000100.000.00
obfuscate3303.0670.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate29290-2.2660.000100.000.00
obfuscate14140-5.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-107.2000.000100.000.00
obfuscate660-15.4670.000100.000.00
obfuscate770-13.3430.000100.000.00
obfuscate990-10.5670.000100.000.00
obfuscate17170-10.3290.000100.000.00
obfuscate14140-6.2000.000100.000.00
obfuscate14140-6.0570.000100.000.00
obfuscate14140-5.8000.000100.000.00
obfuscate24240-3.3960.000100.000.00
obfuscate23230-2.9390.000100.000.00
obfuscate52520-2.4690.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate191721.5249.00089.4710.53
obfuscate1061102833-1.9068.75296.893.11
obfuscate2110.0006.20050.0050.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate101002.2100.000100.000.00
obfuscate141401.2640.000100.000.00
obfuscate171701.5410.000100.000.00
obfuscate3303.0670.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate29290-2.2660.000100.000.00
obfuscate14140-5.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate101002.2100.000100.000.00
obfuscate141401.2640.000100.000.00
obfuscate171701.5410.000100.000.00
obfuscate3303.0670.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate29290-2.2660.000100.000.00
obfuscate14140-5.8000.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate17170-10.3290.000100.000.00
obfuscate7700.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.0006.20050.0050.00
obfuscate191721.5249.00089.4710.53
obfuscate1061102833-1.9068.75296.893.11
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate101002.2100.000100.000.00
obfuscate141401.2640.000100.000.00
obfuscate171701.5410.000100.000.00
obfuscate3303.0670.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate29290-2.2660.000100.000.00
obfuscate14140-5.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.8 var:
Wed Mar 7 21:59:53 2018; Spam; 11.8; obfuscate; joensson@och.nu ; JUNK CASINO 300 BONUS; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Wed Mar 7 00:49:04 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVmVja291cHBkYXRlcmlu; ...

36 st Spam och 1506 st Ham ger totalt 1542 st Mail (02% spam) till 59 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6944


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Mar 8 11:37:00 EST 2018