&Nu Status


Mail log för 6 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1162114220-1.5468.60098.281.72
obfuscate474610.9246.20097.872.13
obfuscate46460-0.7150.000100.000.00
obfuscate404001.4680.000100.000.00
obfuscate32320-11.8620.000100.000.00
obfuscate292904.0000.000100.000.00
obfuscate292901.3720.000100.000.00
obfuscate27270-2.9370.000100.000.00
obfuscate262600.7540.000100.000.00
obfuscate242401.5040.000100.000.00
obfuscate24240-3.2620.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1162114220-1.5468.60098.281.72
obfuscate474610.9246.20097.872.13
obfuscate46460-0.7150.000100.000.00
obfuscate404001.4680.000100.000.00
obfuscate32320-11.8620.000100.000.00
obfuscate292904.0000.000100.000.00
obfuscate292901.3720.000100.000.00
obfuscate27270-2.9370.000100.000.00
obfuscate262600.7540.000100.000.00
obfuscate242401.5040.000100.000.00
obfuscate24240-3.2620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1162114220-1.5468.60098.281.72
obfuscate191811.5006.30094.745.26
obfuscate474610.9246.20097.872.13
obfuscate7701.6710.000100.000.00
obfuscate3301.2670.000100.000.00
obfuscate141401.6500.000100.000.00
obfuscate292904.0000.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate242401.5040.000100.000.00
obfuscate13130-7.0460.000100.000.00
obfuscate262600.7540.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate32320-11.8620.000100.000.00
obfuscate110-7.6000.000100.000.00
obfuscate13130-7.0460.000100.000.00
obfuscate13130-6.5380.000100.000.00
obfuscate18180-4.7610.000100.000.00
obfuscate24240-3.2620.000100.000.00
obfuscate27270-2.9370.000100.000.00
obfuscate1162114220-1.5468.60098.281.72
obfuscate46460-0.7150.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1162114220-1.5468.60098.281.72
obfuscate191811.5006.30094.745.26
obfuscate474610.9246.20097.872.13
obfuscate7701.6710.000100.000.00
obfuscate3301.2670.000100.000.00
obfuscate141401.6500.000100.000.00
obfuscate292904.0000.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate242401.5040.000100.000.00
obfuscate13130-7.0460.000100.000.00
obfuscate262600.7540.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7701.6710.000100.000.00
obfuscate3301.2670.000100.000.00
obfuscate141401.6500.000100.000.00
obfuscate292904.0000.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate242401.5040.000100.000.00
obfuscate13130-7.0460.000100.000.00
obfuscate262600.7540.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate121201.3420.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate191811.5006.30094.745.26
obfuscate474610.9246.20097.872.13
obfuscate1162114220-1.5468.60098.281.72
obfuscate7701.6710.000100.000.00
obfuscate3301.2670.000100.000.00
obfuscate141401.6500.000100.000.00
obfuscate292904.0000.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate242401.5040.000100.000.00
obfuscate13130-7.0460.000100.000.00
obfuscate262600.7540.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.6 var:
Tue Mar 6 08:51:55 2018; Spam; 12.6; obfuscate; Kundservice ; JUNK UTF-8BUkU6IFRhIGRpdHQgZ3JhdGlzIGtvbnRvIGlubmFuIGRldCDDpHIgZsO...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue Mar 6 09:58:21 2018; Mail; -107.2; obfuscate; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7ZmZ3JlbiBGZCBNYXRoaWFzc29u ; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7Z...

22 st Spam och 1685 st Ham ger totalt 1707 st Mail (01% spam) till 57 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3864


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 7 11:37:00 EST 2018