&Nu Status


Mail log för 5 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate78977415-3.1318.31398.101.90
obfuscate51510-2.8100.000100.000.00
obfuscate353501.5770.000100.000.00
obfuscate32311-1.6357.00096.883.12
obfuscate303004.0000.000100.000.00
obfuscate29290-5.8340.000100.000.00
obfuscate242400.8540.000100.000.00
obfuscate232301.5000.000100.000.00
obfuscate22202-4.1259.00090.919.09
obfuscate222111.1956.20095.454.55
obfuscate20200-20.1600.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate78977415-3.1318.31398.101.90
obfuscate51510-2.8100.000100.000.00
obfuscate353501.5770.000100.000.00
obfuscate32311-1.6357.00096.883.12
obfuscate303004.0000.000100.000.00
obfuscate29290-5.8340.000100.000.00
obfuscate242400.8540.000100.000.00
obfuscate232301.5000.000100.000.00
obfuscate222111.1956.20095.454.55
obfuscate20200-20.1600.000100.000.00
obfuscate22202-4.1259.00090.919.09

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate78977415-3.1318.31398.101.90
obfuscate22202-4.1259.00090.919.09
obfuscate1091-9.0446.70090.0010.00
obfuscate3212.1507.00066.6733.33
obfuscate4311.8007.20075.0025.00
obfuscate222111.1956.20095.454.55
obfuscate32311-1.6357.00096.883.12
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate141401.2000.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate440-24.7500.000100.000.00
obfuscate20200-20.1600.000100.000.00
obfuscate770-13.1000.000100.000.00
obfuscate16160-11.7870.000100.000.00
obfuscate1091-9.0446.70090.0010.00
obfuscate13130-6.8380.000100.000.00
obfuscate29290-5.8340.000100.000.00
obfuscate22202-4.1259.00090.919.09
obfuscate78977415-3.1318.31398.101.90

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22202-4.1259.00090.919.09
obfuscate78977415-3.1318.31398.101.90
obfuscate4311.8007.20075.0025.00
obfuscate3212.1507.00066.6733.33
obfuscate32311-1.6357.00096.883.12
obfuscate1091-9.0446.70090.0010.00
obfuscate222111.1956.20095.454.55
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate141401.2000.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate141401.2000.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate303004.0000.000100.000.00
obfuscate171701.1000.000100.000.00
obfuscate7701.3000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate440-24.7500.000100.000.00
obfuscate13130-6.8380.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3212.1507.00066.6733.33
obfuscate4311.8007.20075.0025.00
obfuscate1091-9.0446.70090.0010.00
obfuscate22202-4.1259.00090.919.09
obfuscate222111.1956.20095.454.55
obfuscate32311-1.6357.00096.883.12
obfuscate78977415-3.1318.31398.101.90
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate141401.2000.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10 var:
Mon Mar 5 01:21:15 2018; Spam; 10; obfuscate; Johhnie Peterson - Servicecenter ; JUNK UTF-8BVmkgaMOkcm1lZCBiZWtyw6RmdGFyIGF0d...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon Mar 5 02:22:12 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTmF0YXNjaGEgRGFobGdy; ...

22 st Spam och 1261 st Ham ger totalt 1283 st Mail (01% spam) till 57 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0364


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Mar 6 11:37:00 EST 2018