&Nu Status


Mail log för 4 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7807719-3.0509.14498.851.15
obfuscate414104.0000.000100.000.00
obfuscate39390-3.9690.000100.000.00
obfuscate313101.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.9570.000100.000.00
obfuscate262601.4960.000100.000.00
obfuscate232030.7006.73386.9613.04
obfuscate212100.9570.000100.000.00
obfuscate20200-9.6800.000100.000.00
obfuscate181800.9830.000100.000.00
obfuscate171701.4530.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7807719-3.0509.14498.851.15
obfuscate414104.0000.000100.000.00
obfuscate39390-3.9690.000100.000.00
obfuscate313101.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.9570.000100.000.00
obfuscate262601.4960.000100.000.00
obfuscate212100.9570.000100.000.00
obfuscate232030.7006.73386.9613.04
obfuscate20200-9.6800.000100.000.00
obfuscate181800.9830.000100.000.00
obfuscate171701.4530.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7807719-3.0509.14498.851.15
obfuscate232030.7006.73386.9613.04
obfuscate330-32.6330.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate131301.5380.000100.000.00
obfuscate313101.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.9570.000100.000.00
obfuscate171701.4530.000100.000.00
obfuscate9900.2220.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate440-97.2750.000100.000.00
obfuscate440-52.2750.000100.000.00
obfuscate220-49.1000.000100.000.00
obfuscate330-32.6330.000100.000.00
obfuscate12120-24.6580.000100.000.00
obfuscate11110-17.8730.000100.000.00
obfuscate20200-9.6800.000100.000.00
obfuscate39390-3.9690.000100.000.00
obfuscate7807719-3.0509.14498.851.15
obfuscate30300-1.9570.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7807719-3.0509.14498.851.15
obfuscate232030.7006.73386.9613.04
obfuscate330-32.6330.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate131301.5380.000100.000.00
obfuscate313101.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.9570.000100.000.00
obfuscate171701.4530.000100.000.00
obfuscate9900.2220.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-32.6330.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate131301.5380.000100.000.00
obfuscate313101.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.9570.000100.000.00
obfuscate171701.4530.000100.000.00
obfuscate9900.2220.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate6602.8170.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate232030.7006.73386.9613.04
obfuscate7807719-3.0509.14498.851.15
obfuscate330-32.6330.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate131301.5380.000100.000.00
obfuscate313101.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.9570.000100.000.00
obfuscate171701.4530.000100.000.00
obfuscate9900.2220.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.7 var:
Sun Mar 4 00:17:45 2018; Spam; 10.7; obfuscate; Johhnie Peterson - Servicecenter ; JUNK UTF-8BVmkgaMOkcm1lZCBiZWtyw6RmdGFyIGF...
Mest Ham med ratio -105.7 var:
Sun Mar 4 00:56:48 2018; Mail; -105.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGVqIEJpcmdpdHRhLCBk; ...

12 st Spam och 1185 st Ham ger totalt 1197 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5417


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 5 11:37:00 EST 2018