&Nu Status


Mail log för 3 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate90687135-2.1448.65496.143.86
obfuscate36360-4.1690.000100.000.00
obfuscate353504.0000.000100.000.00
obfuscate25250-11.3960.000100.000.00
obfuscate232301.5000.000100.000.00
obfuscate201911.3116.20095.005.00
obfuscate191901.3000.000100.000.00
obfuscate151501.3200.000100.000.00
obfuscate15150-11.5130.000100.000.00
obfuscate14140-43.9290.000100.000.00
obfuscate111101.3450.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate90687135-2.1448.65496.143.86
obfuscate36360-4.1690.000100.000.00
obfuscate353504.0000.000100.000.00
obfuscate25250-11.3960.000100.000.00
obfuscate232301.5000.000100.000.00
obfuscate201911.3116.20095.005.00
obfuscate191901.3000.000100.000.00
obfuscate151501.3200.000100.000.00
obfuscate15150-11.5130.000100.000.00
obfuscate14140-43.9290.000100.000.00
obfuscate111101.3450.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate90687135-2.1448.65496.143.86
obfuscate1010.00011.9000.00100.00
obfuscate201911.3116.20095.005.00
obfuscate431-32.7336.20075.0025.00
obfuscate151501.3200.000100.000.00
obfuscate111101.3450.000100.000.00
obfuscate440-26.1000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate220-100.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.8000.000100.000.00
obfuscate880-87.3620.000100.000.00
obfuscate770-44.5430.000100.000.00
obfuscate14140-43.9290.000100.000.00
obfuscate431-32.7336.20075.0025.00
obfuscate440-26.1000.000100.000.00
obfuscate15150-11.5130.000100.000.00
obfuscate25250-11.3960.000100.000.00
obfuscate36360-4.1690.000100.000.00
obfuscate90687135-2.1448.65496.143.86
obfuscate440-0.3250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.9000.00100.00
obfuscate90687135-2.1448.65496.143.86
obfuscate201911.3116.20095.005.00
obfuscate431-32.7336.20075.0025.00
obfuscate151501.3200.000100.000.00
obfuscate111101.3450.000100.000.00
obfuscate440-26.1000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate220-100.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate151501.3200.000100.000.00
obfuscate111101.3450.000100.000.00
obfuscate440-26.1000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate220-100.8000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate7701.1860.000100.000.00
obfuscate191901.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.9000.00100.00
obfuscate431-32.7336.20075.0025.00
obfuscate201911.3116.20095.005.00
obfuscate90687135-2.1448.65496.143.86
obfuscate151501.3200.000100.000.00
obfuscate111101.3450.000100.000.00
obfuscate440-26.1000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate220-100.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.9 var:
Sat Mar 3 12:05:06 2018; Spam; 11.9; obfuscate; X-Plane.org ; JUNK Latest HD Airports for X-Plane 11; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sat Mar 3 04:25:17 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Stefan Larsson ; Stefan Larsson sent a message to the conversation Vi ...

38 st Spam och 1180 st Ham ger totalt 1218 st Mail (03% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6105


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 4 11:37:00 EST 2018