&Nu Status


Mail log för 2 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1031101021-1.6798.31097.962.04
obfuscate50500-2.6480.000100.000.00
obfuscate404001.4030.000100.000.00
obfuscate292811.0896.20096.553.45
obfuscate292901.5000.000100.000.00
obfuscate262601.0690.000100.000.00
obfuscate252504.0000.000100.000.00
obfuscate242401.0420.000100.000.00
obfuscate232301.0480.000100.000.00
obfuscate21210-14.5290.000100.000.00
obfuscate191901.5420.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1031101021-1.6798.31097.962.04
obfuscate50500-2.6480.000100.000.00
obfuscate404001.4030.000100.000.00
obfuscate292901.5000.000100.000.00
obfuscate292811.0896.20096.553.45
obfuscate262601.0690.000100.000.00
obfuscate252504.0000.000100.000.00
obfuscate242401.0420.000100.000.00
obfuscate232301.0480.000100.000.00
obfuscate21210-14.5290.000100.000.00
obfuscate191901.5420.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1031101021-1.6798.31097.962.04
obfuscate292811.0896.20096.553.45
obfuscate2111.6006.20050.0050.00
obfuscate242401.0420.000100.000.00
obfuscate3301.7330.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate3302.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate171701.5820.000100.000.00
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate220-101.5500.000100.000.00
obfuscate440-52.3500.000100.000.00
obfuscate21210-14.5290.000100.000.00
obfuscate19190-9.9840.000100.000.00
obfuscate11110-8.3640.000100.000.00
obfuscate12120-7.6000.000100.000.00
obfuscate11110-6.7450.000100.000.00
obfuscate50500-2.6480.000100.000.00
obfuscate1031101021-1.6798.31097.962.04
obfuscate550-0.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1031101021-1.6798.31097.962.04
obfuscate292811.0896.20096.553.45
obfuscate2111.6006.20050.0050.00
obfuscate242401.0420.000100.000.00
obfuscate3301.7330.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate3302.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate171701.5820.000100.000.00
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242401.0420.000100.000.00
obfuscate3301.7330.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate3302.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate171701.5820.000100.000.00
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate5501.7200.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate50500-2.6480.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.6006.20050.0050.00
obfuscate292811.0896.20096.553.45
obfuscate1031101021-1.6798.31097.962.04
obfuscate242401.0420.000100.000.00
obfuscate3301.7330.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate3302.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate171701.5820.000100.000.00
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.3 var:
Fri Mar 2 01:50:43 2018; Spam; 10.3; obfuscate; Registrerade Bitcoins har blivit bevarade. ; JUNK UTF-8BS29tcGxldHRlcmluZyB...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri Mar 2 01:02:18 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Karolina Sandell ; Karolina Sandell sent a message to the conversation...

23 st Spam och 1498 st Ham ger totalt 1521 st Mail (01% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1261


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Mar 3 11:37:00 EST 2018