&Nu Status


Mail log för 1 Mars - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101496450-1.7868.21895.074.93
obfuscate48480-2.9770.000100.000.00
obfuscate43430-1.2440.000100.000.00
obfuscate413921.0316.20095.124.88
obfuscate333301.1120.000100.000.00
obfuscate31301-5.36313.00096.773.23
obfuscate292901.4310.000100.000.00
obfuscate252501.1120.000100.000.00
obfuscate242401.5000.000100.000.00
obfuscate242401.8920.000100.000.00
obfuscate21210-2.1810.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101496450-1.7868.21895.074.93
obfuscate48480-2.9770.000100.000.00
obfuscate43430-1.2440.000100.000.00
obfuscate413921.0316.20095.124.88
obfuscate333301.1120.000100.000.00
obfuscate31301-5.36313.00096.773.23
obfuscate292901.4310.000100.000.00
obfuscate252501.1120.000100.000.00
obfuscate242401.5000.000100.000.00
obfuscate242401.8920.000100.000.00
obfuscate21210-2.1810.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101496450-1.7868.21895.074.93
obfuscate413921.0316.20095.124.88
obfuscate31301-5.36313.00096.773.23
obfuscate141401.2790.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate292901.4310.000100.000.00
obfuscate19190-19.7740.000100.000.00
obfuscate3301.5330.000100.000.00
obfuscate660-15.6330.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-100.3330.000100.000.00
obfuscate440-99.3500.000100.000.00
obfuscate19190-19.7740.000100.000.00
obfuscate660-15.6330.000100.000.00
obfuscate660-15.0500.000100.000.00
obfuscate16160-11.7810.000100.000.00
obfuscate990-8.8670.000100.000.00
obfuscate21210-8.6190.000100.000.00
obfuscate16160-5.9380.000100.000.00
obfuscate31301-5.36313.00096.773.23
obfuscate48480-2.9770.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-5.36313.00096.773.23
obfuscate101496450-1.7868.21895.074.93
obfuscate413921.0316.20095.124.88
obfuscate141401.2790.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate292901.4310.000100.000.00
obfuscate19190-19.7740.000100.000.00
obfuscate3301.5330.000100.000.00
obfuscate660-15.6330.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141401.2790.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate292901.4310.000100.000.00
obfuscate19190-19.7740.000100.000.00
obfuscate3301.5330.000100.000.00
obfuscate660-15.6330.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate4401.8000.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101496450-1.7868.21895.074.93
obfuscate413921.0316.20095.124.88
obfuscate31301-5.36313.00096.773.23
obfuscate141401.2790.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate292901.4310.000100.000.00
obfuscate19190-19.7740.000100.000.00
obfuscate3301.5330.000100.000.00
obfuscate660-15.6330.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13 var:
Thu Mar 1 11:37:12 2018; Spam; 13; obfuscate; utf-8QRC3A4dda_Barnen ; JUNK utf-8QPC3A4rlor_kan_rC3A4dda_barns_liv; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu Mar 1 08:24:35 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Mariah Zachrisson Fd Lindell ; Mariah Zachrisson Fd Lindell sent a mes...

53 st Spam och 1550 st Ham ger totalt 1603 st Mail (03% spam) till 64 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2321


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 2 11:37:00 EST 2018