&Nu Status


Mail log för 12 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10049968-1.3368.72599.200.80
obfuscate45450-0.7820.000100.000.00
obfuscate34331-4.95212.40097.062.94
obfuscate292901.1550.000100.000.00
obfuscate27270-13.6960.000100.000.00
obfuscate26251-2.7846.80096.153.85
obfuscate252501.2480.000100.000.00
obfuscate252411.14212.90096.004.00
obfuscate23230-11.5700.000100.000.00
obfuscate212104.0000.000100.000.00
obfuscate211921.2216.60090.489.52

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10049968-1.3368.72599.200.80
obfuscate45450-0.7820.000100.000.00
obfuscate34331-4.95212.40097.062.94
obfuscate292901.1550.000100.000.00
obfuscate27270-13.6960.000100.000.00
obfuscate252501.2480.000100.000.00
obfuscate26251-2.7846.80096.153.85
obfuscate252411.14212.90096.004.00
obfuscate23230-11.5700.000100.000.00
obfuscate212104.0000.000100.000.00
obfuscate211921.2216.60090.489.52

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10049968-1.3368.72599.200.80
obfuscate5231.0008.90040.0060.00
obfuscate211921.2216.60090.489.52
obfuscate5411.57513.80080.0020.00
obfuscate26251-2.7846.80096.153.85
obfuscate252411.14212.90096.004.00
obfuscate34331-4.95212.40097.062.94
obfuscate7612.1336.10085.7114.29
obfuscate292901.1550.000100.000.00
obfuscate990-10.2780.000100.000.00
obfuscate252501.2480.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.6500.000100.000.00
obfuscate440-74.5000.000100.000.00
obfuscate27270-13.6960.000100.000.00
obfuscate23230-11.5700.000100.000.00
obfuscate17170-10.4240.000100.000.00
obfuscate990-10.2780.000100.000.00
obfuscate11110-8.7090.000100.000.00
obfuscate34331-4.95212.40097.062.94
obfuscate26251-2.7846.80096.153.85
obfuscate10049968-1.3368.72599.200.80
obfuscate45450-0.7820.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5411.57513.80080.0020.00
obfuscate252411.14212.90096.004.00
obfuscate34331-4.95212.40097.062.94
obfuscate5231.0008.90040.0060.00
obfuscate10049968-1.3368.72599.200.80
obfuscate26251-2.7846.80096.153.85
obfuscate211921.2216.60090.489.52
obfuscate7612.1336.10085.7114.29
obfuscate292901.1550.000100.000.00
obfuscate990-10.2780.000100.000.00
obfuscate252501.2480.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate292901.1550.000100.000.00
obfuscate990-10.2780.000100.000.00
obfuscate252501.2480.000100.000.00
obfuscate440-74.5000.000100.000.00
obfuscate4401.3250.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate131300.8770.000100.000.00
obfuscate1105.9000.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5231.0008.90040.0060.00
obfuscate5411.57513.80080.0020.00
obfuscate7612.1336.10085.7114.29
obfuscate211921.2216.60090.489.52
obfuscate252411.14212.90096.004.00
obfuscate26251-2.7846.80096.153.85
obfuscate34331-4.95212.40097.062.94
obfuscate10049968-1.3368.72599.200.80
obfuscate292901.1550.000100.000.00
obfuscate990-10.2780.000100.000.00
obfuscate252501.2480.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.8 var:
Mon Feb 12 04:37:06 2018; Spam; 13.8; obfuscate; Server Admin ; JUNK Security Update; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon Feb 12 15:34:42 2018; Mail; -107.2; obfuscate; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7ZmZ3JlbiBGZCBNYXRoaWFzc29u ; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7Z...

18 st Spam och 1467 st Ham ger totalt 1485 st Mail (01% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.9833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 13 11:37:00 EST 2018