&Nu Status


Mail log för 11 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1047103017-0.0379.20098.381.62
obfuscate424111.1546.30097.622.38
obfuscate292811.4006.20096.553.45
obfuscate262601.3150.000100.000.00
obfuscate242401.6170.000100.000.00
obfuscate222021.10510.40090.919.09
obfuscate21201-8.4757.00095.244.76
obfuscate161601.6000.000100.000.00
obfuscate141401.5290.000100.000.00
obfuscate141401.7360.000100.000.00
obfuscate13130-60.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1047103017-0.0379.20098.381.62
obfuscate424111.1546.30097.622.38
obfuscate292811.4006.20096.553.45
obfuscate262601.3150.000100.000.00
obfuscate242401.6170.000100.000.00
obfuscate222021.10510.40090.919.09
obfuscate21201-8.4757.00095.244.76
obfuscate161601.6000.000100.000.00
obfuscate141401.5290.000100.000.00
obfuscate141401.7360.000100.000.00
obfuscate13130-60.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1047103017-0.0379.20098.381.62
obfuscate222021.10510.40090.919.09
obfuscate424111.1546.30097.622.38
obfuscate4312.6006.10075.0025.00
obfuscate761-15.5336.20085.7114.29
obfuscate21201-8.4757.00095.244.76
obfuscate292811.4006.20096.553.45
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate141401.5290.000100.000.00
obfuscate990-21.9780.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.9000.000100.000.00
obfuscate13130-60.7000.000100.000.00
obfuscate990-21.9780.000100.000.00
obfuscate660-16.5000.000100.000.00
obfuscate761-15.5336.20085.7114.29
obfuscate660-15.2670.000100.000.00
obfuscate770-14.0860.000100.000.00
obfuscate21201-8.4757.00095.244.76
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate1047103017-0.0379.20098.381.62

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate222021.10510.40090.919.09
obfuscate1047103017-0.0379.20098.381.62
obfuscate21201-8.4757.00095.244.76
obfuscate424111.1546.30097.622.38
obfuscate761-15.5336.20085.7114.29
obfuscate292811.4006.20096.553.45
obfuscate4312.6006.10075.0025.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate141401.5290.000100.000.00
obfuscate990-21.9780.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate141401.5290.000100.000.00
obfuscate990-21.9780.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate13130-60.7000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate121200.3170.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate770-14.0860.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4312.6006.10075.0025.00
obfuscate761-15.5336.20085.7114.29
obfuscate222021.10510.40090.919.09
obfuscate21201-8.4757.00095.244.76
obfuscate292811.4006.20096.553.45
obfuscate424111.1546.30097.622.38
obfuscate1047103017-0.0379.20098.381.62
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate141401.5290.000100.000.00
obfuscate990-21.9780.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.9 var:
Sun Feb 11 03:45:45 2018; Spam; 11.9; obfuscate; joensson@och.nu ; JUNK CASINO ONLINE BONUS 300; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun Feb 11 01:55:38 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Daniel Berner ; Daniel Berner sent a message to the conversation Vi so...

24 st Spam och 1361 st Ham ger totalt 1385 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7083


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 12 11:37:00 EST 2018