&Nu Status


Mail log för 10 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1128112440.1807.47599.650.35
obfuscate424201.2880.000100.000.00
obfuscate25232-11.45214.20092.008.00
obfuscate232301.0960.000100.000.00
obfuscate212101.3670.000100.000.00
obfuscate201911.85810.20095.005.00
obfuscate181801.1940.000100.000.00
obfuscate17170-4.3530.000100.000.00
obfuscate141401.4710.000100.000.00
obfuscate13130-45.0150.000100.000.00
obfuscate121201.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1128112440.1807.47599.650.35
obfuscate424201.2880.000100.000.00
obfuscate25232-11.45214.20092.008.00
obfuscate232301.0960.000100.000.00
obfuscate212101.3670.000100.000.00
obfuscate201911.85810.20095.005.00
obfuscate181801.1940.000100.000.00
obfuscate17170-4.3530.000100.000.00
obfuscate141401.4710.000100.000.00
obfuscate13130-45.0150.000100.000.00
obfuscate121201.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1128112440.1807.47599.650.35
obfuscate25232-11.45214.20092.008.00
obfuscate201911.85810.20095.005.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate101004.0000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate770-13.9000.000100.000.00
obfuscate8800.8500.000100.000.00
obfuscate9900.7220.000100.000.00
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate8801.2750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate11110-53.8730.000100.000.00
obfuscate13130-45.0150.000100.000.00
obfuscate550-17.7400.000100.000.00
obfuscate770-13.9000.000100.000.00
obfuscate25232-11.45214.20092.008.00
obfuscate10100-7.5500.000100.000.00
obfuscate17170-4.3530.000100.000.00
obfuscate220-0.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25232-11.45214.20092.008.00
obfuscate201911.85810.20095.005.00
obfuscate1128112440.1807.47599.650.35
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate101004.0000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate770-13.9000.000100.000.00
obfuscate8800.8500.000100.000.00
obfuscate9900.7220.000100.000.00
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate8801.2750.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101004.0000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate770-13.9000.000100.000.00
obfuscate8800.8500.000100.000.00
obfuscate9900.7220.000100.000.00
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate8801.2750.000100.000.00
obfuscate212101.3670.000100.000.00
obfuscate141401.4710.000100.000.00
obfuscate10100-7.5500.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate25232-11.45214.20092.008.00
obfuscate201911.85810.20095.005.00
obfuscate1128112440.1807.47599.650.35
obfuscate101004.0000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate770-13.9000.000100.000.00
obfuscate8800.8500.000100.000.00
obfuscate9900.7220.000100.000.00
obfuscate330-98.8330.000100.000.00
obfuscate8801.2750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.3 var:
Sat Feb 10 07:53:01 2018; Spam; 14.3; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK CASINO ONLINE BONUS 300; ...
Mest Ham med ratio -105.7 var:
Sat Feb 10 01:54:33 2018; Mail; -105.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BT2xpdmVyIFdhbGxtYXJr; ...

8 st Spam och 1463 st Ham ger totalt 1471 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.3375


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 11 11:37:00 EST 2018