&Nu Status


Mail log för 9 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11371123141.0138.05798.771.23
obfuscate51510-0.7690.000100.000.00
obfuscate414011.2656.90097.562.44
obfuscate39390-1.8640.000100.000.00
obfuscate282711.0487.80096.433.57
obfuscate26260-18.6120.000100.000.00
obfuscate262420.9298.40092.317.69
obfuscate26251-6.81610.20096.153.85
obfuscate25250-27.5040.000100.000.00
obfuscate232211.5366.10095.654.35
obfuscate191901.4790.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11371123141.0138.05798.771.23
obfuscate51510-0.7690.000100.000.00
obfuscate414011.2656.90097.562.44
obfuscate39390-1.8640.000100.000.00
obfuscate282711.0487.80096.433.57
obfuscate26260-18.6120.000100.000.00
obfuscate25250-27.5040.000100.000.00
obfuscate26251-6.81610.20096.153.85
obfuscate262420.9298.40092.317.69
obfuscate232211.5366.10095.654.35
obfuscate191901.4790.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11371123141.0138.05798.771.23
obfuscate262420.9298.40092.317.69
obfuscate282711.0487.80096.433.57
obfuscate232211.5366.10095.654.35
obfuscate4310.93311.00075.0025.00
obfuscate13121-7.7927.50092.317.69
obfuscate2110.400101.90050.0050.00
obfuscate131212.0176.10092.317.69
obfuscate414011.2656.90097.562.44
obfuscate26251-6.81610.20096.153.85
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.8330.000100.000.00
obfuscate660-67.0330.000100.000.00
obfuscate330-31.6670.000100.000.00
obfuscate25250-27.5040.000100.000.00
obfuscate440-22.0500.000100.000.00
obfuscate26260-18.6120.000100.000.00
obfuscate550-17.7000.000100.000.00
obfuscate12120-16.2920.000100.000.00
obfuscate770-13.7710.000100.000.00
obfuscate13121-7.7927.50092.317.69
obfuscate26251-6.81610.20096.153.85

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.400101.90050.0050.00
obfuscate4310.93311.00075.0025.00
obfuscate26251-6.81610.20096.153.85
obfuscate262420.9298.40092.317.69
obfuscate11371123141.0138.05798.771.23
obfuscate282711.0487.80096.433.57
obfuscate13121-7.7927.50092.317.69
obfuscate414011.2656.90097.562.44
obfuscate232211.5366.10095.654.35
obfuscate131212.0176.10092.317.69
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate8801.5000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate660-67.0330.000100.000.00
obfuscate3301.3670.000100.000.00
obfuscate121201.3500.000100.000.00
obfuscate2203.3000.000100.000.00
obfuscate25250-27.5040.000100.000.00
obfuscate7701.4430.000100.000.00
obfuscate26260-18.6120.000100.000.00
obfuscate330-99.8330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.400101.90050.0050.00
obfuscate4310.93311.00075.0025.00
obfuscate262420.9298.40092.317.69
obfuscate13121-7.7927.50092.317.69
obfuscate131212.0176.10092.317.69
obfuscate232211.5366.10095.654.35
obfuscate26251-6.81610.20096.153.85
obfuscate282711.0487.80096.433.57
obfuscate414011.2656.90097.562.44
obfuscate11371123141.0138.05798.771.23
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 101.9 var:
Fri Feb 9 11:37:25 2018; Spam; 101.9; obfuscate; Diabetes Wellness Sverige ; JUNK ISO-8859-1QDiabetestips_som_alla_mE5r_bra_av...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri Feb 9 06:16:24 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMzQgcGVyc29uZXIgZ2ls; ...

24 st Spam och 1625 st Ham ger totalt 1649 st Mail (01% spam) till 56 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.9625


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 10 11:37:00 EST 2018